Jagiellonian University Repository

Grupy Kapitałowe w Polsce.

pcg.skipToMenu

Grupy Kapitałowe w Polsce.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mesjasz, Czesław pl
dc.contributor.author Głowacz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:23:48Z
dc.date.available 2020-07-25T05:23:48Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199905
dc.language pol pl
dc.title Grupy Kapitałowe w Polsce. pl
dc.title.alternative Capital Groups in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy został przedstawiony proces powstania grup kapitałowych ich rozwój a także sposób zarządzania nimi. Celem pracy było przedstawienie obszaru, w jakim funkcjonują Grupy Kapitałowe, a także przedstawienie sposobu ich funkcjonowania oraz ukazanie zmian, jakie nastąpiły w grupach kapitałowych od momentu ich powstawania w Polsce w latach osiemdziesiątych. W pracy do uzasadnienia zmian następujących na przestrzeni lat wykorzystana została spółka KGHM Polska Miedź SA, będąca grupą kapitałowa od początku lat dziewięćdziesiątych oraz znajdująca się od ponad 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to jedna z największych spółek w Polsce licząca się również za granicą. Zostały przedstawione nie tylko sposoby powstawania Grup Kapitałowych w Polsce, ale również dla porównania sposoby powstawania KGHM, oraz wszystkich przemian, jakie w tym czasie nastąpiły. Do wyczerpania wybranego tematu użyta została literatura przedmiotu, będąca kluczową w poznaniu i wyjaśnieniu postawionego celu pracy. pl
dc.abstract.en In this thesis, there was presented a process of rising, development and also method of managment of capital groups in Poland.The main aim of the thesis was to present the area and the way in which capital groups function, and to show the changes that have occurred in capital groups since their formation in Poland in the eighties. KGHM Polish Copper SA, the capital group since the early nineties and located more than 20 years on the Stock Exchange, was used to present the changes, which occured over the years. KGHM is one of the largest companies in Poland, which matters also abroad. In thesis, I prestented not only comparison between rising of KGHM and other capital grops in Poland, but also all of the changes, that occured over the years. To make this topic complete, literature was used, which is crucial in understanding and explaining the objective of the thesis. pl
dc.subject.pl Spółka matka, Grupa Kapitałowa, struktura, powiązania, zarządzanie. pl
dc.subject.en Parent company Capital Group, structure, relationship, management. pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Mesjasz, Czesław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91719-103622 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)