Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych na poziomie lokalnym

Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska