Jagiellonian University Repository

Synteza hydrofobowego nośnika z grupami aminowymi do immobilizacji N-hydroksyftalimidu

pcg.skipToMenu

Synteza hydrofobowego nośnika z grupami aminowymi do immobilizacji N-hydroksyftalimidu

Show full item record

dc.contributor.advisor Witek, Ewa [SAP11006613] pl
dc.contributor.author Łach, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:23:10Z
dc.date.available 2020-07-25T05:23:10Z
dc.date.submitted 2014-10-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199895
dc.language pol pl
dc.title Synteza hydrofobowego nośnika z grupami aminowymi do immobilizacji N-hydroksyftalimidu pl
dc.title.alternative Synthesis of hydrophobic carieer with amine groups capable of immobilization N-hydroxyphthalimide pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska opierała się na przeprowadzeniu kilkuetapowych reakcji prowadzących do uzyskania nośnika polimerowego z zaimmobilizowanym związkiem aktywnym katalitycznie - N-hydroksyftalimidem. Zastosowano dwie metody syntezy. Etapy pierwszej ścieżki reakcyjnej obejmowały kolejno: etap polimeryzacji, modyfikację otrzymanego polimeru z wybranymi diaminami alifatycznymi, reakcję zmodyfikowanego polimeru z chlorkiem bezwodnika trimelitowego oraz końcową reakcję z chlorowodorkiem hydroksylaminy. Etapy drugiej ścieżki polegały na syntezie monomeru funkcyjnego, który następnie poddawano polimeryzacji. Następnie aktywowano grupy aminowe w nośniku i kolejno poddawano reakcji z chlorkiem bezwodnika trimelitowego. Ostatni etap to reakcja z chlorowodorkiem hydroksyloaminy, w której otrzymano aktywnie katalitycznie ugrupowanie N-hydroksyimidowe. Uzyskane polimery funkcyjne poddano analizie za pomocą spektroskopii IR oraz zbadano ich aktywność katalityczną. pl
dc.abstract.en This Master’s thesis project was based on trying to carry out a number of reaction steps leading to the connection between polymer and N-hydroxyphthalimide. Two methods were used. The steps of reaction included a first path: polymerizing step, reacting the polymer with an aliphatic diamine concerned, the reaction of the polymer with a diamine attached trimellitic anhydride chloride, reacting the modified polymer with hydroxylamine hydrochloride. The steps of reaction included a second path: the step of synthesis of a monomer, a polymerization step, the activation of the amino group in the polymer, reacting the polymer with trimellitic anhydride chloride, reacting the modified polymer with hydroxylamine hydrochloride. The resulting polymers were analyzed by IR spectroscopy, their catalytic activity was examined too. pl
dc.subject.pl Polimeryzacja, Immobilizacja, NHPI pl
dc.subject.en Polymerization, Immobilization, NHPI pl
dc.contributor.reviewer Witek, Ewa [SAP11006613] pl
dc.contributor.reviewer Kochanowski, Andrzej [SAP11007569] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91709-113093 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)