Jagiellonian University Repository

Społeczna odpowiedzialność organizacji w oczach pracowników

pcg.skipToMenu

Społeczna odpowiedzialność organizacji w oczach pracowników

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.author Kobylańska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:22:51Z
dc.date.available 2020-07-25T05:22:51Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199890
dc.language pol pl
dc.title Społeczna odpowiedzialność organizacji w oczach pracowników pl
dc.title.alternative Employees’ perception of corporate social responsibility pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Istotność społecznej odpowiedzialności, jako jednego z wyzwań dla biznesu, wzrasta znacznie na przestrzeni ostatnich lat. Biznes XXI wieku opiera się na relacjach, dlatego tak kluczowe dla sukcesu firmy jest uwzględnienie w codziennej działalności kwestii ważnych z punktu widzenia interesariuszy znajdujących się w jej otoczeniu. Firmy zmuszone są szukać idealnego dopasowania między celami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie przeglądu literatury oraz zaprezentowanie wyników badań jakościowych zmierzających do określenia wpływu koncepcji na postrzeganie organizacji przez pracowników. Badania wykazały, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest kwestią istotną z punktu widzenia organizacji, a jej implementacja to dobre i efektywne narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników. pl
dc.abstract.en The importance of corporate social responsibility, as one of the greatest challenges business has to face, is lately increasing rapidly. Business of 21st century is based on relationships with stakeholders. Therefore it is crucial to implement socially important factors in the day to day business performance. Companies are forced to seek for the ideal adjustment of economic, social and environmental goals. The purpose of this master’s thesis is to present the literature overview of the CSR concept and the results of conducted qualitative research focused on the employee’s perception of corporate social responsibility and the impact it has on the company’s image. The research shows that CSR is an important business concept and the implementation can have a big positive impact on the way employees perceive the company they work for. pl
dc.subject.pl interesariusze – korporacja – budowanie relacji – społeczna odpowiedzialność – wizerunek pracodawcy pl
dc.subject.en corporation – employer’s image – relations building – social responsibility – stakeholders pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91704-113063 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)