Jagiellonian University Repository

Jasny wywód praw i racyji, dla których Żydzi nie powinni być w Mazowszu. Edycja tekstu ze wstępem historyczno-kulturowym

pcg.skipToMenu

Jasny wywód praw i racyji, dla których Żydzi nie powinni być w Mazowszu. Edycja tekstu ze wstępem historyczno-kulturowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.contributor.author Krajewska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:22:21Z
dc.date.available 2020-07-25T05:22:21Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199882
dc.language pol pl
dc.title Jasny wywód praw i racyji, dla których Żydzi nie powinni być w Mazowszu. Edycja tekstu ze wstępem historyczno-kulturowym pl
dc.title.alternative Jasny wywód praw i racyji, dla których Żydzi nie powinni być w Mazowszu. A critical edition with a historical-cultural introduction pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest edycja tekstu "Jasny wywod praw i racyi, dla ktorych Żydzi nie powinni być w Mazowszu" wydanego anonimowo przez Andrzeja Stanisława Załuskiego w 1730 roku w drukarni Pijarów w Warszawie. Utwór został współwydany z książeczką "Sekret żydowskiej przewrotności wyjawiony i światu polskiemu w przestrodze wielce pożytecznej pokazany", którego domniemanym autorem jest Stefan Puzyna. Transkrypcji tekstu dokonano na podstawie skanów książki, które zostały przysłane z Biblioteki Rosyjskiej Państwowej z Moskwy. Dzieło zostało opatrzone wstępem historyczno-kulturowym. Praca związana jest z działalnością Żydów na terenie Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. Omówiono stosunek Polaków względem Żydów do XVIII wieku. Rozróżnione zostały pojęcia: antysemityzm, antyjudaizm oraz antygoizm. Analizie poddana została działalność polityczna biskupa, jego niechętny stosunek względem ludności żydowskiej, ponieważ podobnie jak kler upatrywał zagrożenie wiary katolickiej. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is editing the text named "Jasny wywod praw i racyi, dla ktorych Żydzi nie powinni być w Mazowszu" which was published anonymously by Andrzej Stanislaw Zaluski in 1730 in the Pijarów printing in Warsaw.Text was released with the booklet ""Sekret żydowskiej przewrotności wyjawiony i światu polskiemu w przestrodze wielce pożytecznej pokazany"" which is alleged to be written by Stefan Puzyna. Text transcription was based on the scans which have been sent from the Russian State Library in Moscow. The work includes an historical and cultural introduction and it is related to the activities of the Jews in the Republic with main attention to Mazowsze. There is discussed Poles attitude towards Jews in the eighteenth century. Many concepts are distinguished: anti-Semitism, anti-Judaism and antygoizm. In this study was subjected political activity of the bishop: his reluctance to the Jewish people. pl
dc.subject.pl żydzi, Andrzej Stanisław Załuski, antysemityzm, mordy rytualne pl
dc.subject.en jews, Andrew Stanislaw Zaluski, anti-semitism, ritual murders pl
dc.contributor.reviewer Próchnicki, Włodzimierz [SAP11007187] pl
dc.contributor.reviewer Walecki, Wacław [SAP11006555] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91695-151854 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.fieldofstudy edytorstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)