Jagiellonian University Repository

Sposoby zapobiegania przynależności młodzieży do sekt

pcg.skipToMenu

Sposoby zapobiegania przynależności młodzieży do sekt

Show full item record

dc.contributor.advisor Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.author Winiarska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:20:58Z
dc.date.available 2020-07-25T05:20:58Z
dc.date.submitted 2014-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199860
dc.language pol pl
dc.title Sposoby zapobiegania przynależności młodzieży do sekt pl
dc.title.alternative Methods for the prevention of youth belonging to sects pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem poznawczym mojej pracy magisterskiej było poznanie sposobów jakimi sekty starają się pozyskiwać młodzież do swoich ugrupowań oraz dzięki uzyskanym informacją znalezienie sposobów zapobiegania przynależności młodzieży do sekt. Celem praktycznym było stworzenie wskazówek dla młodzieży jak ustrzec się przed psychomanipulacją. Pierwsza część pracy składa się części teoretycznej w której został przeanalizowany problem sekt w świetle literatury pedagogicznej. W drugiej części zawarłam metodologię badań. Dodatkowo zostały przedstawione metody i techniki jakimi się posługiwałam w trakcie przeprowadzania badań. W części trzeciej przedstawiona została analiza i interpretacja badań własnych wraz z wnioskami i postulatami. Do mojej pracy została dołączona bibliografia. Na końcu zawarłam podsumowanie wraz z stworzonymi przeze mnie narzędziami badawczymi. pl
dc.abstract.en The cognitive objective of my MA paper was to discover and analyze the means of recruiting young people by sects as well as to establish the possible solutions to the issue. The practical objective of the thesis was to design a certain set of advice for the youth on how to react against psychological manipulation utilized by a sect community. The first part contains theoretical background which includes the analysis of sect issue on the basis of pedagogical literature. The methodology along with the techniques used throughout the research are presented in the second part. The third part is dedicated to the analysis and interpretation of the conducted research as well as conclusions and implications. The final part includes a bibliography, a brief summary of the MA thesis and presentation of research tools. pl
dc.subject.pl manipulacja, młodzież, sekty, profilaktyka, zapobieganie pl
dc.subject.en manipulation, youth, sect, prophylaxis, prevention pl
dc.contributor.reviewer Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.reviewer Palka, Stanisław [SAP11004787] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91673-170636 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)