Jagiellonian University Repository

Recydywista penitencjarny w kontekście doświadczeń życia. Perspektywa teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

pcg.skipToMenu

Recydywista penitencjarny w kontekście doświadczeń życia. Perspektywa teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.contributor.author Mikuś, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:20:24Z
dc.date.available 2020-07-25T05:20:24Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199851
dc.language pol pl
dc.title Recydywista penitencjarny w kontekście doświadczeń życia. Perspektywa teraźniejszości, przeszłości i przyszłości pl
dc.title.alternative Penitentiary recidivist in the context of the experience of life. Perspective of the present, past and future pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi skrótowe i kierunkowe studium opisujące grupę recydywistów penitencjarnych w kontekście ich przeszłych, aktualnych oraz przyszłych doświadczeń życiowych. Praca ma stanowić jednocześnie pewnego rodzaju drogowskaz teoretyczny dotyczący tematu recydywistów penitencjarnych, a także bezpośredni opis tej charakterystycznej grupy ze szczególnym uwzględnieniem życiowych doświadczeń i sytuacji życiowej tych osób. pl
dc.abstract.en This paper is a summary and directional study describing a group of penitentiary repeat offenders in the context of their past, present and future life experiences. Dissertation has to be at the same time a kind of theoretical guidance on the subject of penitentiary repeat offenders as well as direct description of the characteristic of groups with particular emphasis on life experience and life situation of these people. pl
dc.subject.pl Recydywista, penitencjarny, resocjalizacja, doświadczenia, więźniowie pl
dc.subject.en recidivist, penitentiary, resocialization, experience, prisoners pl
dc.contributor.reviewer Opozda-Suder, Sylwia pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91663-150144 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)