Jagiellonian University Repository

Kwalifikacja prawna wojny w Algierii w latach 1954-1962: stanowisko Francji a założenia międzynarodowego prawa humanitarnego

pcg.skipToMenu

Kwalifikacja prawna wojny w Algierii w latach 1954-1962: stanowisko Francji a założenia międzynarodowego prawa humanitarnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinko, Marcin [SAP11019162] pl
dc.contributor.author Meryk, Marzena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:19:31Z
dc.date.available 2020-07-25T05:19:31Z
dc.date.submitted 2014-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199837
dc.language pol pl
dc.title Kwalifikacja prawna wojny w Algierii w latach 1954-1962: stanowisko Francji a założenia międzynarodowego prawa humanitarnego pl
dc.title.alternative Legal classification of the Algerian War (1954-1962): France's approach and the international humanitarian law framework pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wydarzenia w Algierii z lat 1954-1962 zostały uznane 10 czerwca 1999 r. przez francuskie Zgromadzenie Narodowe za „wojnę”. Do tego czasu, a zatem jeszcze przez niemal czterdzieści lat od zakończenia konfliktu, Francja kwalifikowała swoje operacje w Algierii posługując się terminem „działań mających na celu utrzymanie porządku” (opérations de maintien de l'ordre), a całość operacji w państwach Maghrebu określając pojęciem „działań realizowanych w Afryce Północnej” (opérations effectuées en Afrique du Nord). Sugerowała w ten sposób, że konflikt stanowił wewnętrzną sprawę suwerennego państwa. Niniejsza praca ma na celu dokonanie kwalifikacji prawnej wojny w Algierii toczącej się w latach 1954-1962, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Francji, zarówno z perspektywy norm obowiązujących w czasie trwania konfliktu, jak i w odniesieniu do współczesnych regulacji międzynarodowego prawa humanitarnego.W rozdziale pierwszym przedstawiono rys historyczny wojny w Algierii. Rozdział drugi prezentuje typologię konfliktów zbrojnych na gruncie międzynarodowego prawa humanitarnego. Rozdział trzeci stanowi próbę kwalifikacji prawnej konfliktu w Algierii. Czwarty rozdział, oparty na przykładzie Francji, wskazuje natomiast na praktykę uchylania się od stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego przez państwa uwikłane w konflikty zbrojne. pl
dc.abstract.en Algerian events, which took place between 1954-1962, has been recognized as a “war” on 10 June 1999 by the French National Assembly. For almost forty years that followed the end of the conflict, France used to classify its operations in Algeria as “order maintenance operations” (opérations de maintien de l'ordre) while totality of its military actions in Maghreb countries used to be described as “operations conducted in North Africa” (opérations effectuées en Afrique du Nord). France suggested thereby that the conflict was a purely internal problem of the sovereign state. This paper seeks to classify, by highlighting the France’s approach, the Algerian War (1954-1962) according to legal concepts from the time of the events contrasted with contemporary international humanitarian law regulation.First chapter provides the historical outline of the Algerian War. Second chapter presents the typology of armed conflicts in international humanitarian law. Third chapter seeks to classify the Algerian War in legal terms. Fourth chapter, based on France’s example, points to recurring practice of ignoring international humanitarian law by states enmeshed in armed conflicts. pl
dc.subject.pl wojna w Algierii, międzynarodowe prawo humanitarne, typologia konfliktów zbrojnych, Francja, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża pl
dc.subject.en Algerian War, international humanitarian law, typology of armed conflicts, France, International Committee of the Red Cross pl
dc.contributor.reviewer Marcinko, Marcin [SAP11019162] pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91649-63848 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)