Jagiellonian University Repository

Pozycja ustrojowa prezydenta Rzeczypospolitej w świetle postanowień Konstytucji marcowej z 21 marca 1921 r i Konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 r.

pcg.skipToMenu

Pozycja ustrojowa prezydenta Rzeczypospolitej w świetle postanowień Konstytucji marcowej z 21 marca 1921 r i Konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 r.

Show full item record

dc.contributor.advisor Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.contributor.author Ozga, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:18:11Z
dc.date.available 2020-07-25T05:18:11Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199816
dc.language pol pl
dc.title Pozycja ustrojowa prezydenta Rzeczypospolitej w świetle postanowień Konstytucji marcowej z 21 marca 1921 r i Konstytucji kwietniowej z 23 kwietnia 1935 r. pl
dc.title.alternative The constitutional/legal position of the President of the Republic of Poland in light of the resolutions of the March Constitution of 1921 and April Constitution of 1935 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dyplomowa ma na celu ukazanie instytucji prezydenta Rzeczypospolitej w teorii i praktyce ustrojowej w okresie obowiązywania Konstytucji marcowej z 1921 r. oraz Konstytucji kwietniowej z 1935 r. Praca obejmuje VI rozdziałów. Opisano w nich pozycję głowy państwa od 1919-1939 roku. W poszczególnych rozdziałach omówiono: prace nad uchwaleniem Konstytucji marcowej, a później Konstytucji kwietniowej, tryb wyboru prezydenta Rzeczypospolitej w obu konstytucjach, jego uprawnienia i kompetencje, a także jego zmieniającą się pozycję wśród naczelnych organów państwowych. pl
dc.abstract.en The main aim of this paper is to present the institution of the President of the Republic of Poland both in theory and its constitutional/legal position during the term of the March Constitution of 1921 and April Constitution of 1935. The thesis includes six chapters. The position of the head of the state from year 1919 to 1939 is precisely described. Individual chapters characterize the process of enacting March and April Constitutions; entitlement, competence and method of electing the President of Poland (in both of those constitutions) and finally his changing position among the public authorities. pl
dc.subject.pl Rzeczpospolita Polska, prezydent, konstytucja, władza, ustrój pl
dc.subject.en the Republic of Poland, president, constitution, authority, political system pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Michał [SAP11019063] pl
dc.contributor.reviewer Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91627-166652 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)