Jagiellonian University Repository

Marka jako element kreujący wizerunek firmy i zwiększający jej wartość.

pcg.skipToMenu

Marka jako element kreujący wizerunek firmy i zwiększający jej wartość.

Show full item record

dc.contributor.advisor Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.author Modzelewska, Martyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:17:14Z
dc.date.available 2020-07-25T05:17:14Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199801
dc.language pol pl
dc.title Marka jako element kreujący wizerunek firmy i zwiększający jej wartość. pl
dc.title.alternative Brand as an important element creating the image of the company and increasing its value pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W dzisiejszych czasach to przywiązanie do marki oraz wizerunku danej firmy stanowi o jej przewadze konkurencyjnej i jest głównym elementem wpływającym na decyzję zakupową konsumenta. Marka na przestrzeni lat od zwykłego znaku graficznego, mającego na celu zaznaczenie właściciela, przekształciła się w potężne aktwyo dzisiejszych przedsiębiorstw. Wartość marki może stanowić od 20 do nawet 90% wartości całego przedsiębiorstwa. Podobnie wizerunek oraz reputacja znacznie wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Budują relację z konsumentem i zapewniają jego lojalność.Niezwykle istotnym jest umiejętne zarządzanie marką i kreowanie odpowiedniego wizerunku, który pozostaje w świadomości konsumenta. Trudnością w kontekście potrzeby wyceny wartości wizerunku oraz wartości marki, jest brak usystematyzowanej metody. Owa potrzeba pojawiła się jako efekt coraz liczniejszych fuzji, przejęć i inwestycji. Marka stała się dobrem, które można wycenić i sprzedać, pod warunkiem, że jest ona dobrze wykreowana i umiejętnie zarządzana podobnie jak samo przedsiębiorstwo. pl
dc.abstract.en Nowadays, brand loyalty and a company image determine the competitive advantage and can be a main motivation of a purchase decision of a customer. A brand over the years has evolved from a simple graphic symbol defining an owner, to an real asset of enterprises. The value of the brand can account for from 20 to 90 per cent of a company value. Similarly the perception of the company and its reputation influence this value. They contribute to building relations with customers and can help to increase his loyalty. It is essential to to smartly manage a brand and create a customer consciousness around it. A lack of methodology to do so may cause difficulties in brand valuation. This need is a result of numerous mergers and acquisitions and investments. A brand has become an asset, which can be evaluated and sold, as long as it is well designed and managed pl
dc.subject.pl siła marki; wartość marki; wartość wizerunku; wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject.en company value; brand value; brand power; value of the image pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91611-95019 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)