Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie technologii komputerowych w diagnozie psychologicznej na przykładzie programu ProReal, Testu Leader, Adaptability and Style Inventory i sesji Development Center

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie technologii komputerowych w diagnozie psychologicznej na przykładzie programu ProReal, Testu Leader, Adaptability and Style Inventory i sesji Development Center

Show full item record

dc.contributor.advisor Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.contributor.author Ziółkowski, Bartosz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:15:25Z
dc.date.available 2020-07-25T05:15:25Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199772
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie technologii komputerowych w diagnozie psychologicznej na przykładzie programu ProReal, Testu Leader, Adaptability and Style Inventory i sesji Development Center pl
dc.title.alternative Testu Leader Adaptability and Style Inventory i sesji Development Center. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje nowe podejście i autorską metodę przeprowadzania diagnozy psychologicznej na przykładzie sesji Development Center. Stworzona przy pomocy programu ProReal komputerowa adaptacja testu Leader Adaptability and Style Inventory została poddana badaniu eksperymentalnemu z podwójnym pomiarem, odłożonym w czasie, porównującym jej właściwości z tradycyjną wersją testu opartą na metodzie papier-ołówek. Eksperyment został przeprowadzony na próbie 31 osób – pracowników jednej organizacji, badanie zostało zaaranżowane i opisane badanym, jako sesja Development Center mająca na celu określenie ich predyspozycji do zajmowania stanowisk kierowniczych.Całość pracy ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy i na ile takie wersje testów mogą być użyteczne w diagnozie i badaniach społecznych oraz czy taki kierunek rozwoju stanowi naturalne następstwo dla tej dziedziny nauki. Najważniejszym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, że użycie programu ProReal pozwoliło badanym na osiąganie znacząco wyższych wyników we wspomnianym teście, a co za tym idzie lepiej zaprezentować swoje kompetencje. Ponadto na podstawie opinii badanych można powiedzieć, że metoda komputerowa znacząco wpłynęło na ich komfort pracy. pl
dc.abstract.en This paper presents the new view of the psychological diagnosis using new technologies.Author's adaptation of Leader Adaptability and Style Inventory created in ProReal software was used in this work. The study was a double-slit experiment, the results of Traditional version of test (method called “pencil and paper”) and the new (computer and ProReal) were compared.Research sample included 31 employees of a single organization. The experiment was arranged and described to the participants as Development Center session which measured the management skills.This paper examines whether computer method could be useful for psychological diagnosis and social studies as well as identifying the possibility of this technological evolution being natural process.The most important conclusion from the study is the fact that the results from the computer version of test were significantly higher that results from the traditional method. Therefore, the new approach gives tested person possibility to better presents their knowledge and competence. In addition, based on the opinion of respondents, the computer version of test, gives more comfort for participants. pl
dc.subject.pl Komputer Diagnostyka Przywództwo Sytuacyjne ProReal pl
dc.subject.en Computer Diagnosis Situational Leadership ProReal pl
dc.contributor.reviewer Golonka, Krystyna [SAP11018378] pl
dc.contributor.reviewer Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91582-112514 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)