Jagiellonian University Repository

Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu informacyjnego o mszach świętych

pcg.skipToMenu

Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu informacyjnego o mszach świętych

Show full item record

dc.contributor.advisor Jurek, Janusz [SAP11015096] pl
dc.contributor.author Gumularz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:14:40Z
dc.date.available 2020-07-25T05:14:40Z
dc.date.submitted 2014-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199760
dc.language pol pl
dc.title Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu informacyjnego o mszach świętych pl
dc.title.alternative Requrements analysis, design and implementation of Mass Schedule Information System pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy „Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu informacyjnego o mszach świętych” jest zaprojektowanie i stworzenie serwisu internetowego umożliwiającego wprowadzanie i wyszukiwanie danych dotyczących porządku mszy świętych w parafiach w dogodnej dla użytkownika lokalizacji. Projekt poprzedza analiza dostępnych obecnie rozwiązań ze szczególnym zwróceniem uwagi na główne błędy w realizacji. Analiza posłużyła do sformułowania wymagań funkcjonalnych systemu, ogólnych dla całego projektowanego serwisu i szczegółowych dla każdej jego części. Ponieważ projektowany serwis w założeniu ma wykorzystywać geolokalizację użytkownika, zagadnieniu temu poświęcono osobny rozdział, koncentrując się głównie na znaczeniu, zastosowaniach i metodach pozyskiwania lokalizacji użytkowników Internetu.Na podstawie wymagań funkcjonalnych stworzono model systemu, wykorzystując diagramy UML.W ramach implementacji projektu stworzono prototyp systemu będący integralną częścią pracy, udostępniony pod adresem http://leszczyna.wzks.uj.edu.pl/08_gumularz/informator . Implementacja objęła część systemu umożliwiającą rejestrację parafii i wprowadzanie danych. Dodatkowo udostępniono prostą wyszukiwarkę pozwalającą na przeglądanie profili parafii zarejestrowanych w systemie. W pracy zaprezentowano przykłady użycia stworzonego prototypu przez różne grupy użytkowników. Pracę kończy opis dalszych możliwości i kierunków rozwoju zrealizowanego projektu. pl
dc.abstract.en Aim of this thesis, entitled ‘Requirements analysis, design and implementation of Masses information system’ is to design and develop a website that would allow entering, storing and searching for information regarding Mass schedules in locations relevant to users. Process of designing and modeling the system is preceded by review of existing systems providing similar functionalities. Conclusions from the review, which focused mainly on identifying mistakes in those solutions, served as a base for an analysis of user requirements for designed system. Since developing system at certain points requires usage of geolocation, a separate chapter was dedicated to this matter. It focuses mainly on the role, applications and methods of acquiring Internet users’ location.System model, based on identified requirements, is presented by various UML diagrams.The implementation includes part of of the system that enables registering profile and entering Mass schedule information. Additionally, a simple search form was created, which allows browsing through registered profiles. Created prototype of the system is an integral part of this thesis. Examples of how different user groups could use created prototype were also presented in this work. Thesis is concluded with vision of further implementation and development of the project. pl
dc.subject.pl system informacyjny, geolokalizacja, wymagania funkcjonalne, interfejs użytkownika pl
dc.subject.en information system, geolocation, user requirements, user interface pl
dc.contributor.reviewer Jurek, Janusz [SAP11015096] pl
dc.contributor.reviewer Flasiński, Mariusz [SAP11011954] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91569-94727 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)