Jagiellonian University Repository

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym dwudziestolecia międzywojennego, na przykładzie architektury Krakowa.

pcg.skipToMenu

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym dwudziestolecia międzywojennego, na przykładzie architektury Krakowa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Jagodzińska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:13:50Z
dc.date.available 2020-07-25T05:13:50Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199747
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie dziedzictwem kulturowym dwudziestolecia międzywojennego, na przykładzie architektury Krakowa. pl
dc.title.alternative Management of cultural heritage of the interwar period, an example of architecture of Krakow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest zarządzanie dziedzictwem kulturowym dwudziestolecia międzywojennego. Celem pracy, jest przedstawienie zmian społeczno-kulturowych oraz wpływu na podejście do kwestii zabytków z tego okresu. W pracy dokonano analizy metod zarządzania obiektami z okresu modernizmu w Krakowie, na przykładzie: Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego, Akademia Górniczo-Hutniczej. W tezie pracy ukazano zmieniające się podejście do tematu ochrony dziedzictwa po okresie 1989 roku. Źródła wiedzy wykorzystane w pracy to literatura z zakresu wiedzy o dziedzictwie okresu międzywojnia oraz historii Krakowa. pl
dc.abstract.en The subject of this work is the management of cultural heritage of the interwar period. The aim of the work is to present a socio-cultural changes and the impact on the approach to the monuments of this period. The paper presents an analysis of methods for managing objects from the period of modernism in Krakow, in the example: the Jagiellonian Library, the National Museum, the Academy of Mining and Metallurgy. The thesis work is shown changing approach to the topic heritage protection after a period of 1989 years. Sources of knowledge used in the work of this literature in the field of knowledge about the heritage of the interwar period and the history of Krakow pl
dc.subject.pl ZARZĄDZANIE DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE DZIEDZICTWO ARCHITEKTURA pl
dc.subject.en MANAGEMENT INTERWAR CULTURAL HERITAGE ARCHITECTURE pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91555-167305 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)