Jagiellonian University Repository

Istota i funkcje ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

pcg.skipToMenu

Istota i funkcje ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Dumas, Anna [SAP11019065] pl
dc.contributor.author Bochenek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:11:22Z
dc.date.available 2020-07-25T05:11:22Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199708
dc.language pol pl
dc.title Istota i funkcje ogólnych oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego pl
dc.title.alternative Interpretation of the Provisions of Tax Law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Istota interpretacji podatkowych związana jest z niedoskonałością prawa podatkowego powodującą, że podatnik nie zawsze jest w stanie dokonać prawidłowej wykładni tych właśnie przepisów. Środkami, które w określony sposób mają niwelować skutki złej legislacji podatkowej i umożliwić podatnikowi prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych formalnie obowiązujących są indywidualne i ogólne interpretacje podatkowe wydawane przez właściwe organy podatkowe. Praca została poświęcona tematyce interpretacji przepisów prawa podatkowego. W pracy przedstawię tematykę ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ich istotę oraz funkcje, podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie interpretacji. Przeanalizuję również wymogi formalne wniosku o wydanie tychże interpretacji. W kolejnych rozdziałach przystąpię do analizy indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przedstawię strony i organy postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych oraz przedmiot tych interpretacji. Przybliżę temat wniosku i terminu na wydanie interpretacji indywidualnej. W następnym rozdziale poruszę problematykę mocy wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Następny rozdział został poświęcony uprawnieniu, przesłankom oraz konsekwencjom zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego. Rozdział szósty i siódmy dotyczą kolejno sądowej kontroli oraz ochrony prawnej wynikającej z tytułu ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ostatni rozdział został poświęcony tematyce statystyk. pl
dc.abstract.en The topic of my master’s dissertation is: All aspects of general and individual Interpretation of the Provisions of Tax Law. I analyse a request of the general interpretation, what elements should it include. Next chapter is about individual interpretations. Who may submit a request and what elements should it contains. I discuss the issue of protection of the law and consequences in accordance with behavior of interpretation. The last chapter contains statistics. pl
dc.subject.pl ogólne indywidualne interpretacje prawa podatkowego pl
dc.subject.en interpretation general individual \nTax Law pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.contributor.reviewer Dumas, Anna [SAP11019065] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91514-120451 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)