Jagiellonian University Repository

"System ochrony praw konsumenta w prawie polskim w wypadku umów sprzedaży towaru konsumpcyjnego"

pcg.skipToMenu

"System ochrony praw konsumenta w prawie polskim w wypadku umów sprzedaży towaru konsumpcyjnego"

Show full item record

dc.contributor.advisor Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.contributor.author Musiał, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:10:26Z
dc.date.available 2020-07-25T05:10:26Z
dc.date.submitted 2014-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199693
dc.language pol pl
dc.title "System ochrony praw konsumenta w prawie polskim w wypadku umów sprzedaży towaru konsumpcyjnego" pl
dc.title.alternative The protection of consumer rights in the Polish law in the case of contracts for sale of consumer goods pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska ma na celu przybliżenie uprawnień konsumenta w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową towaru zakupionego w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem oraz na odległość. Skupia się również na przedstawieniu dróg, na jakich może dochodzić on swoich praw oraz instytucji świadczących mu w tym pomoc. W końcowej części przedstawia, jakie zmiany nastąpią w prawie konsumenckim w najbliższym czasie. pl
dc.abstract.en This thesis aims to present consumer rights in the case of defects in goods purchased on-premises, off-premises and without the simultaneous presence of both parties. It also shows the paths on which he may enforce his rights and consumer-protection institutions which may help him. At the end it focuses on reporting what changes in the customer law will be followed in the near future. pl
dc.subject.pl Konsument, niezgodność towaru z umową, przedsiębiorca pl
dc.subject.en Consumer, defects, entrepreneur pl
dc.contributor.reviewer Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.reviewer Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91499-100698 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)