Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty arbitrażu handlowego w ujęciu krajowym i międzynarodowym

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty arbitrażu handlowego w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.author Wilk, Konrad pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:10:07Z
dc.date.available 2020-07-25T05:10:07Z
dc.date.submitted 2014-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199688
dc.language pol pl
dc.title Wybrane aspekty arbitrażu handlowego w ujęciu krajowym i międzynarodowym pl
dc.title.alternative Selected aspects of commercial arbitration in national and international perspectives. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca została poświęcona tematyce arbitrażu handlowego. Zawiera omówienie jej podstawowych instytucji oraz skupia się na ukazaniu jej zalet oraz wad w kontekście tradycyjnego sądownictwa państwowego. Kieruje uwagę na sposoby polubownego rozstrzygania sporów, wynikających w przeważającej mierze ze stosunków handlowych (gospodarczych) występujących zarówno między osobami fizycznymi, jak i prawnymi, które zostały przyjęte przez polskiego ustawodawcę, jak i konwencje międzynarodowe. pl
dc.abstract.en Master’s thesis has been devoted to the concept of commercial arbitration.It provides an overview of its basic institutions and focuses on showing its advantages and disadvantages in the context of traditional judicial system.Below dissertation draws attention to the ways of amicable settlement of disputes in most cases occurring during trade exchange (economic) both between individuals and legal persons, which have been adopted by the Polish legislature, as well as by international conventions. pl
dc.subject.pl Arbitraż handlowy, sąd arbitrażowy. pl
dc.subject.en Commercial arbitration. Court of arbitration. pl
dc.contributor.reviewer Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.contributor.reviewer Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91494-112396 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)