Jagiellonian University Repository

Wpływ negatywnych stanów afektywnych na działanie techniki alternatywnego wyboru

pcg.skipToMenu

Wpływ negatywnych stanów afektywnych na działanie techniki alternatywnego wyboru

Show full item record

dc.contributor.advisor Śpiewak, Sławomir [SAP11017766] pl
dc.contributor.author Fatyga, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:09:25Z
dc.date.available 2020-07-25T05:09:25Z
dc.date.submitted 2014-11-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199677
dc.language pol pl
dc.title Wpływ negatywnych stanów afektywnych na działanie techniki alternatywnego wyboru pl
dc.title.alternative The impact of negative affective states to alternative choice technique pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejszy eksperyment miał 3 cele, po pierwsze kolejny raz potwierdzić skuteczność techniki alternatywnego wyboru, po drugie sprawdzić czy negatywne stany afektywne modyfikują jej działanie, a co za tym idzie eksperyment miał także pośrednio zweryfikować najbardziej prawdopodobny mechanizm działania techniki alternatywnego wyboru, czyli mechanizm bezrefleksyjności. Do wytworzenia odpowiedniego nastroju posłużono się materiałem muzycznym stworzonym przez Magdalenę Górną który cechował się wysoką skutecznością. Plan badawczy obejmował 6 warunków: 3 (neutralny nastrój vs irytacja vs smutny nastrój) x2 ( technika alternatywnego wyboru vs pojedyncza prośba). Eksperyment potwierdził skuteczność wzbudzania konkretnego nastroju przez dany utwór, natomiast nie potwierdzono skuteczność samej techniki alternatywnego wyboru, która osiągała podobne wyniki jak w grupie z pojedynczą prośbą. Badanie ponadto dostarczyło wyników wskazujących, iż nastrój nie wpływa na technikę alternatywnego wyboru, gdyż po pierwsze żaden utwór nie rozróżniał istotnie jej skuteczności, a po drugie nie wykazano niemal żadnych istotnych korelacji pomiędzy danym nastrojem a skutecznością techniki. Fakt ten może oznaczać, że technika alternatywnego wyboru faktycznie opiera się na mechanizmie bezrefleksyjności. pl
dc.abstract.en The following experiment had three goals, firstly to reaffirm the accuracy of alternative choice technique, secondly to check if negative moods modify its performance and furthermore the experiment was supposed to indirectly verify the most probable outcome of alternative-choice technique, that is the degree of thoughtlessness. To create adequate mood, music material created by Magdalena Górna was used, which was characterized by high accuracy. The investigation plan included 6 conditions: 3(neutral mood vs annoyance vs sad mood) x2 ( alternative-choice technique vs single request). The experiment confirmed statistic effectiveness of arousing a specific mood by certain track, however it did not confirm the effectiveness of alternative choice technique, which had similar results as single request technique. The investigation also showed, the mood does not affect the alternative-choice technique. This fact may lead to conclusion that the alternative-choice technique is based on the mechanism of thoughtlessness. pl
dc.subject.pl Alternatywny wybór; Stany afektywne; Bezrefleksyjność pl
dc.subject.en affective states; alternative choice technique pl
dc.contributor.reviewer Polczyk, Romuald [SAP11016148] pl
dc.contributor.reviewer Śpiewak, Sławomir [SAP11017766] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91483-119501 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)