Jagiellonian University Repository

BARIERY KULTUROWE W ZARZĄDZANIU KORPORACJĄ MIĘDZYNARODOWĄ NA PRZYKŁADZIE IKEA

pcg.skipToMenu

BARIERY KULTUROWE W ZARZĄDZANIU KORPORACJĄ MIĘDZYNARODOWĄ NA PRZYKŁADZIE IKEA

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Maśka, Gabriela pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:09:17Z
dc.date.available 2020-07-25T05:09:17Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199675
dc.language pol pl
dc.title BARIERY KULTUROWE W ZARZĄDZANIU KORPORACJĄ MIĘDZYNARODOWĄ NA PRZYKŁADZIE IKEA pl
dc.title.alternative Cultural barriers in management in international company. IKEA case study. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy analizowano bariery kulturowe, które mogą stanąć na przeszkodzie w skutecznym zarządzaniu korporacją międzynarodową, praca stanowi próbę zwrócenia uwagi na specyfikę występujących zakłóceń. Opisano teorie kultury, źródła barier kulturowych oraz różnice kulturowe na przykładzie wybranych krajów. Rozumienie kontekstu kulturowego i świadomość możliwych komplikacji w zarządzaniu mogą okazać się kluczowe w powodzeniu inwestycji. Przykładem posłużyła Grupa IKEA. pl
dc.abstract.en In this work there is an analysis the cultural barriers that may stand in the way of effective management in an international corporation, there is an attempt to draw attention to the specificity of faults, which may occurred. In this thesis there are described theories of culture, cultural barriers sources and cultural differences- examples were selected from European countries. Understanding the cultural context and awareness of potential complications with management may be crucial in the success of the investment. IKEA Group is the perfect example. pl
dc.subject.pl bariery kulturowe, działalność międzynarodowa, zarządzanie międzynarodowe pl
dc.subject.en cultural barriers, a multinational corporation, international management pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91481-113897 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)