Jagiellonian University Repository

"Wykluczenie i autodestrukcja. Protagoniści inscenizacji operowych Krzysztofa Warlikowskiego"

pcg.skipToMenu

"Wykluczenie i autodestrukcja. Protagoniści inscenizacji operowych Krzysztofa Warlikowskiego"

Show full item record

dc.contributor.advisor Szturc, Włodzimierz [SAP11010738] pl
dc.contributor.author Sielska, Matylda pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:08:12Z
dc.date.available 2020-07-25T05:08:12Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199658
dc.language pol pl
dc.title "Wykluczenie i autodestrukcja. Protagoniści inscenizacji operowych Krzysztofa Warlikowskiego" pl
dc.title.alternative Exclusion and autodistruction. Protagonists of Krzysztof Warlikowski's operatic performances pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca skupia się na operowych inscenizacjach Krzysztofa Warlikowskiego, a zwłaszcza na "Eugeniuszu Onieginie" Czajkowskiego, "Medei" Cherubiniego oraz "Królu Rogerze" Szymanowskiego. Najważniejszym elementem pracy jest analiza protagonistów tych inscenizacji: ich odmienność, wykluczenie społeczne oraz autodestrukcję. pl
dc.abstract.en This master’s thesis concentrates on Krzysztof Warlikowski's operatic performances, especially on Tchaikowsky's "Eugene Onegin", Cherubini's "Medea" and Szymanowski's "King Roger". The most important part of it is an analysis of the protagonists of those performances: their otherness, social exclusion and autodistruction. pl
dc.subject.pl Warlikowski Medea Król Roger Oniegin pl
dc.subject.en Warlikowski Medea King Roger Onegin pl
dc.contributor.reviewer Szturc, Włodzimierz [SAP11010738] pl
dc.contributor.reviewer Marszałek, Agnieszka [SAP11015368] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91461-115376 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy wiedza o teatrze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)