Jagiellonian University Repository

Wpływ atrakcyjności twarzy na ocenę sprawczości przestępstwa, związanego oraz niezwiązanego z atrakcyjnością fizyczną

pcg.skipToMenu

Wpływ atrakcyjności twarzy na ocenę sprawczości przestępstwa, związanego oraz niezwiązanego z atrakcyjnością fizyczną

Show full item record

dc.contributor.advisor Wronka, Eligiusz [SAP11017473] pl
dc.contributor.author Musztyfaga, Amadeusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:06:30Z
dc.date.available 2020-07-25T05:06:30Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199631
dc.language pol pl
dc.title Wpływ atrakcyjności twarzy na ocenę sprawczości przestępstwa, związanego oraz niezwiązanego z atrakcyjnością fizyczną pl
dc.title.alternative The role of defendant face attractiveness in perception of guilt in crime attractiveness related and not related pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W licznych przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, że atrakcyjność fizyczna może stanowić czynnik wpływający na prawdopodobieństwo orzeczenia o winie oraz wysokość zasądzanych wyroków. W pracy podjęto problem wpływu atrakcyjności twarzy na postrzeganą ocenę sprawczości przestępstwa, w którym atrakcyjność nie miała związku bądź ułatwiała jego popełnienie. Postawiono hipotezy, że ocena sprawczości przestępstwa, w którym atrakcyjność nie miała związku z jego popełnieniem, jest niższa u osoby o atrakcyjnej twarzy oraz wyższa w przypadku przestępstwa związanego z atrakcyjnością fizyczną. Ponadto ocena sprawczości przestępstwa jest niższa w przypadku osób o atrakcyjnej twarzy niż w przypadku osób twarzy mało atrakcyjnej. W celu weryfikacji postawionych hipotez przeprowadzono badanie oparte na mieszanym planie eksperymentalnym 2 płeć (kobieta, mężczyzna) x 2 atrakcyjność twarzy (wysoka, niska) x 2 rodzaj przestępstwa (związane z atrakcyjnością fizyczną, niezwiązane z atrakcyjnością fizyczną). Wszystkie postawione hipotezy zostały potwierdzone. Przedstawiono potencjalny mechanizm wykazanej zależności. Uzyskane wyniki omówiono w kontekście ich praktycznego zastosowania. pl
dc.abstract.en According to research and experiments we can accept that physical attractiveness could be a factor with a high impact on both the probability of a guilty judgment and the sentence received. In this thesis, the main problem is the influence of facial attractiveness on the assessment of efficacy of the offence in cases when appeal was not involved or facilitate its commission. The hypothesis states that the assessment of guilt of the offence is lower in people with attractive faces and higher in the case of an offence connected with physical attractiveness. Moreover, the evaluation of commitment of crime is lower for those with attractive faces compared to unattractive. Furthermore, this thesis shows the relationship between attractiveness and the assessment of guilt. The results are discussed in the context of their practical application. pl
dc.subject.pl Percepcja twarzy, sprawczość przestępstwa, stereotypy, atrakcyjność fizyczna, postrzeganie społeczne. pl
dc.subject.en attraction-leniency bias, Face perception, stereotypes, physical attractiveness, guilt, pl
dc.contributor.reviewer Wronka, Eligiusz [SAP11017473] pl
dc.contributor.reviewer Śmieja-Nęcka, Magdalena [SAP11017764] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91433-119450 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)