Jagiellonian University Repository

Józef Mazurek - działacz społeczny i regionalista na Zaolziu

pcg.skipToMenu

Józef Mazurek - działacz społeczny i regionalista na Zaolziu

Show full item record

dc.contributor.advisor Baczkowski, Michał [SAP11016752] pl
dc.contributor.author Piskorz, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:06:06Z
dc.date.available 2020-07-25T05:06:06Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199625
dc.language pol pl
dc.title Józef Mazurek - działacz społeczny i regionalista na Zaolziu pl
dc.title.alternative Józef Mazurek - social activist and regionalist in Zaolzie pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Józef Mazurek (1891-1968) był znanym na Zaolziu lekarzem, społecznikiem i regionalistą. Urodził się w Rychwałdzie. W czasie pierwszej wojny światowej dostał się do niewoli rosyjskiej i przebywał w obozie jenieckim w Semipałatyńsku (dzisiejszy Semej). Studiował medycynę na Uniwersytecie w Wiedniu. Jako lekarz pracował w Karwinie, Karlowych Warach, Darkowie i Bystrzycy. Pod koniec życia zamieszkał w Czeskim Cieszynie. Zmarł w 1968 r. w Bystrzycy. Józef Mazurek zbierał materiały dotyczące historii Śląska Cieszyńskiego, źródła do badania drugiej wojny światowej, pocztówki, fotografie, korespondencję, wycinki z gazet, wspomnienia i pamiętniki. Szczególnie zapisał się w pamięci mieszkańców dzięki tworzonym przez niego spisom ofiar drugiej wojny światowej. Z materiałów przez niego pozostawionych po jego śmierci utworzono Archiwum Józefa Mazurka. Celem pracy była analiza ogromnego zbioru archiwalnego oraz dokonanie oceny jego wartości źródłowej. pl
dc.abstract.en Józef Mazurek (1891-1968) was a well known doctor, social activist and man who was interested in history of Zaolzie. He was born in Rychwałd. During the First World War he was taken captive as a military prisoner in the camp in Semej (Russia). He was studying medicine in the University in Wien. After graduation he was working as a doctor in Karwina, Karlowe Wary, Darków and Bystrzyca. When he retired he moved to Czeski Cieszyn. He died in Bystrzyca. Józef Mazurek was collecting documents, pieces of newspapers, diaries, letters, photos and other materials about history of Cieszyn Silesia and the Second World War in that area. The main aim of paper was description, analysis and evaluation of Mazurek’s Archive. pl
dc.subject.pl Józef MazurekŚląsk CieszyńskiZaolziedruga wojna światowaarchiwum pl
dc.subject.en Josef Mazurek\nZaolzie\nCieszyn Silesia\nThe Second World War\narchive pl
dc.contributor.reviewer Kargol, Tomasz [SAP11017806] pl
dc.contributor.reviewer Baczkowski, Michał [SAP11016752] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91427-116238 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)