Jagiellonian University Repository

El fenómeno de anglicismo en el lenguaje actual de moda a base de la revista Vogue España

pcg.skipToMenu

El fenómeno de anglicismo en el lenguaje actual de moda a base de la revista Vogue España

Show full item record

dc.contributor.advisor Stala, Ewa [SAP11017361] pl
dc.contributor.author Król, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:03:50Z
dc.date.available 2020-07-25T05:03:50Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199593
dc.language spa pl
dc.subject.other préstamo, interferencia lingüística, anglicismo, Vogue, moda pl
dc.title El fenómeno de anglicismo en el lenguaje actual de moda a base de la revista Vogue España pl
dc.title.alternative Zjawisko anglicyzmu w obecnym języku mody na postawie magazynu Vogue España pl
dc.title.alternative The phenomenon of anglicism in current language of fashion based on Vogue España Magazine pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi analizę zjawiska anglicyzmu w obecnym języku mody. Pierwsza część pracy obejmuje analizę teorii zapożyczeń w języku hiszpańskim z Półwyspu Iberyjskiego, natomiast druga przedstawia przykłady anglicyzmów pochodzące z magazynu ”Vogue España”, takie jak accesorio, blazer, bag, clutch, denim, etc. Jednym z najważniejszych elementów analizy jest sprawdzenie występowania anglicyzmów w pięciu słownikach, celem uzyskania informacji na temat kodyfikacji anglicyzmów w hiszpańskich źródłach. pl
dc.abstract.en In this paper we intend to analyze the phenomenon of anglicisms in the language of fashion in Spanish of the Peninsula. The first part is based on an analysis of linguistic borrowing, however the second part on an analysis of examples of anglicisms found in “Vogue España” Magazine, such as accesorio, blazer, bag, clutch, denim, etc. One of the most important elements of mentioned analysis is comparing the chosen examples with five dictionaries, in order to examine the codification of anglicisms in Spanish. pl
dc.abstract.other El presente trabajo constituye un análisis del fenómeno de los anglicismos en el lenguaje actual de moda. La primera parte se basa en el análisis de la teoría del préstamo, mientras que la segunda parte presenta los anglicismos provenientes de “Vogue España”, como por ejemplo accesorio, blazer, bag, clutch, denim, etc. Uno de los elementos más importantes del análisis es el hecho de comprobar los ejemplos de anglicismos en cinco diccionarios para examinar la codificación de las unidades monolexemáticas provenientes de inglés en los fuentes españoles. pl
dc.subject.pl zapożyczenie, interferencja językowa, anglicyzm, Vogue, moda pl
dc.subject.en linguistic borrowing, linguistic interference, anglicism, Vogue, fashion pl
dc.contributor.reviewer Zieliński, Andrzej [SAP11019409] pl
dc.contributor.reviewer Stala, Ewa [SAP11017361] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91392-97597 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia hiszpańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)