Jagiellonian University Repository

Zakaz dwutorowości postępowania kontrolnego w odniesieniu do ostatecznych decyzji administracyjnych

pcg.skipToMenu

Zakaz dwutorowości postępowania kontrolnego w odniesieniu do ostatecznych decyzji administracyjnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Woś, Tadeusz [SAP11005380] pl
dc.contributor.author Stachnik, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:03:08Z
dc.date.available 2020-07-25T05:03:08Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199582
dc.language pol pl
dc.title Zakaz dwutorowości postępowania kontrolnego w odniesieniu do ostatecznych decyzji administracyjnych pl
dc.title.alternative Prohibition of double control in relation to final administrative decision pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy magisterskiej jest kwestia dwutorowości kontroli ostatecznej decyzji administracyjnej (postanowienia). Na gruncie prawa polskiego istnieją bowiem dwa układy nadzwyczajnego postępowania kontrolnego, mianowicie układ wewnętrzny w ramach administracji publicznej oraz układ zewnętrzny realizowany przez sąd. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona przede wszystkim kwestia, czy i w jakim zakresie może istnieć zbieg tych układów kontrolnych, a w jakim zakresie są one od siebie niezależne. Ponadto zostaną poddane pod rozwagę możliwości i metody eliminowania dwutorowości kontroli, co jest głównym celem niniejszego opracowania. pl
dc.abstract.en The subject of this disseration is analysis of double control in relation to final administrative decision. Double control of final administratuve decision in negative phenomenon in polish law, so it is necessary to analyse this problem in order to avoid the negative results of it. This disseration tries to find solution reslove this phonomenon. pl
dc.subject.pl dwutorowość kontroli ostatecznej decyzji administracyjnej pl
dc.subject.en double control of administrative decision pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.contributor.reviewer Woś, Tadeusz [SAP11005380] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91381-97508 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)