Jagiellonian University Repository

Płeć psychologiczna partnerów a strategie rozwiązywania konfliktów w związkach

pcg.skipToMenu

Płeć psychologiczna partnerów a strategie rozwiązywania konfliktów w związkach

Show full item record

dc.contributor.advisor Śmieja-Nęcka, Magdalena [SAP11017764] pl
dc.contributor.author Bednarczyk, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:02:11Z
dc.date.available 2020-07-25T05:02:11Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199567
dc.language pol pl
dc.title Płeć psychologiczna partnerów a strategie rozwiązywania konfliktów w związkach pl
dc.title.alternative Romantic partner's psychological sex and strategies of conflict's resolution in close relationship pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy zagadnienia płci psychologicznej oraz jej wpływu na strategie rozwiązywania konfliktów w związkach. 189 osób wypełniło baterię kwestioanriuszy mięrzących strategie rozwiązywania konfliktów, płeć psychologiczną, przywiązanie, cechy osobowości, satysfakcję ze związku oraz poczucie wpływu na partnera i na podejmowanie decyzji. Główna hipoteza, głosząca, że osoby androgyniczne będą rozwiązywały konflikty w sposób bardziej konstruktywny, aniżeli osoby nieandrogyniczne, nie została potwierdzona. Strategie konstruktywne są najczęściej stosowanymi strategiamii bez względu na płeć biologiczną czy psychologiczną osób badanych. Odkryto jednak istotą różnicę w stosowaniu strategii dyskusja – osoby androgyniczne stosowały ją istotnie częściej niż osoby nieandrogyniczne. Oprócz tego badanie wykazało pojedyncze korelacyjne zależności pomiędzy strategiami rozwiązywania konfliktów a pozostałymi mierznymi w badaniu zmiennymi (ze stylem przywiązania, cechami osobowości i poczuciem wpływu na partnera). Część tych zmiennych okazała się istotnymi predyktorami strategii rozwiązywania konfliktów. pl
dc.abstract.en The research focuses on the issue of gender and its influences on strategies of solving conflicts in relationships. 189 people have filled in a set of questionnaires measuring the strategies of solving conflicts, psychological sex, attachment, characteristics of personality, relationship’s satisfaction and the sense of influence over partner and over making decisions. The main hypothesis that androgynous individuals solve conflicts in a more constructive way than non-androgynous has not been confirmed. Constructive strategies are the most common ones, regardless of sex and psychological sex. However the research revealed a significant difference in using a voice strategy - androgynous individuals used it more often than non-androgynous. Besides, the research showed individual correlations between strategies of solving conflicts and other variables (style of attachment, characteristics of personality, sense of influence over partner). Some of those variables turned out to be significant predictors of strategies of solving conflicts. pl
dc.subject.pl pleć psychologiczna, konflikt, androgynia pl
dc.subject.en psychological sex, conflicts, androgyny pl
dc.contributor.reviewer Wronka, Eligiusz [SAP11017473] pl
dc.contributor.reviewer Śmieja-Nęcka, Magdalena [SAP11017764] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91364-114535 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)