Jagiellonian University Repository

Własność i jej ograniczenia w świetle powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

pcg.skipToMenu

Własność i jej ograniczenia w świetle powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.author Komenda, Marcelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:01:25Z
dc.date.available 2020-07-25T05:01:25Z
dc.date.submitted 2014-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199555
dc.language pol pl
dc.title Własność i jej ograniczenia w świetle powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pl
dc.title.alternative Ownership and limitations on the basis of common law, and selected judgments of the Constitutional Court pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W przedmiotowej pracy zostały poruszone kwestie, związane z konstytucyjnie uregulowaną instytucją własności. W ramach opracowania omówiono funkcjonowanie tej instytucji w świetle obowiązującej Konstytucji oraz w ustawach zasadniczych ją poprzedzających, przede wszystkim w Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Szczególną uwagę poświęcono regulacji ochrony własności zarówno w okresie PRL, jak i obecnie. Powołane także zostały wybrane wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Kolejno, w pracy zwrócono uwagę, że własność może podlegać ograniczeniom, czego przykładem jest omówiona w jej ramach obowiązująca w Polsce instytucja wywłaszczenia. W tym zakresie zostały przedstawione wszystkie przesłanki, determinujące możliwość jej realizacji przez państwo, a także współczesne przykłady wywłaszczenia. Zwieńczeniem opracowania jest powołanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wydanego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na podstawie tego wyroku podkreślono rolę Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jako publicznych podmiotów własności. pl
dc.abstract.en At the subject work the addressed matters, associated with the constitutionally regulated institution of the property remained. As part of the study functioning of this institution based on the Constitution being in force and in constitutions preceding her, above all in the Constitution of the Polish Republic. The particular attention was devoted to the settlement of the protection of ownership both in the period the Polish People's Republic, as well as at present. Chosen statements of the Constitutional Tribunal were also appointed in this respect. One by one, at the work they pointed out that the property could be subject to restrictions, of what a discussed institution being applicable in her frames in Poland of the expropriation is an example. In this respect they were introduced all premises, determining the possibility of her realization through the state, as well as contemporary examples of the expropriation. Appointing the Constitutional Tribunal decision, issued on the act on home home-grown gardens is crowning the study. Based on this verdict a role of the State Treasury and self-government units, as public subjects of the property was emphasized. pl
dc.subject.pl własność, wywłaszczenie, ogrody działkowe pl
dc.subject.en ownership, expropriation, allotment gardens pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91351-116035 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)