Jagiellonian University Repository

Prawa akcjonariuszy podczas przejęcia spółki publicznej

pcg.skipToMenu

Prawa akcjonariuszy podczas przejęcia spółki publicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.author Klimczak, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T05:00:28Z
dc.date.available 2020-07-25T05:00:28Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199540
dc.language pol pl
dc.title Prawa akcjonariuszy podczas przejęcia spółki publicznej pl
dc.title.alternative The rights of shareholders during the takeover of a public company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Akcjonariusze w mojej opinii są najważniejszym składnikiem spółki publicznej. To oni inwestują swoje pieniądze w akcje spółki, finansują jej początkową działalność jak i ponoszą odpowiedzialność w wysokości zainwestowanej kwoty. Dlatego ustawodawca czy to państwowy czy unijny powinien zapewnić im jak najszerszą ochronę w sytuacji, kiedy dana spółka jest zagrożona przejęciem w szczególności w sytuacji, kiedy jest to wrogie przejęcie w stosunku do kadry zarządzającej.W niniejszej pracy zaprezentuję przepisy określające prawa oraz obowiązki akcjonariuszy przed, w trakcie oraz po przejęciu spółki. Postaram się wykazać również sens liberalnego podejścia do instytucji przejęcia w prawie gospodarczym, jako że tylko takie podejście w moim mniemaniu zapewnia najbardziej sprawiedliwe traktowanie akcjonariuszy. pl
dc.abstract.en In my opinion shareholders are the most important component of a public company. They are the ones who invest their money into the company's shares, finance its initial operations and risk the invested sum. That is why the national or EU legislator should provide them the best possible protection in a situation when a specific company is threatened with a takeover, especially when it is a hostile takeover in relation to the management staff.In the following thesis I will present the regulations defining the rights and duties of the shareholders before, during and after a takeover. I will try to demonstrate the meaningfulness of a liberal approach to the institution of a takeover in business law as I believe it is the only approach that ensures the fairest treatment of the shareholders. pl
dc.subject.pl spółka publiczna akcjonariusze przejęcie zarząd pl
dc.subject.en public company, the shareholders, takeover, management pl
dc.contributor.reviewer Szumański, Andrzej [SAP11010533] pl
dc.contributor.reviewer Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91335-66941 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)