Jagiellonian University Repository

Oblicza ideowe Leszka Kołakowskiego

pcg.skipToMenu

Oblicza ideowe Leszka Kołakowskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaskólski, Michał [SAP11008363] pl
dc.contributor.author Pożyczka, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:58:08Z
dc.date.available 2020-07-25T04:58:08Z
dc.date.submitted 2014-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199503
dc.language pol pl
dc.title Oblicza ideowe Leszka Kołakowskiego pl
dc.title.alternative The characteristics of Leszek Kołakowski’s ideologies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niemniejsza praca dyplomowa ma na celu przedstawienie jednego z głównych wątków zauważalnych w twórczości profesora Leszka Kołakowskiego- marksizmu. Jest próbą ukazania zmiany, jaka zaszła w poglądach tego wybitnego filozofa. Przeszedł on drogę od postawy filozofa-marksisty, członka partii komunistycznej, po przez rewizjonizm, aż po przyjęcie punktu widzenia krytyka marksizmu. W pierwszym rozdziale przedstawiam sylwetkę profesora Kołakowskiego na tle współczesnych mu najistotniejszych wydarzeń z historii Polski. W następnym rozdziale badam przyczyny włączenia się Kołakowskiego w ruch komunistyczny, a także podaje przykłady świadczące o zaangażowaniu młodego filozofa w propagowanie idei socjalistycznych. W rozdziale trzecim rozważam jego poglądy, zaliczane do nurtu rewizjonistycznego w marksizmie. W rozdziale czwartym opisuję Leszka Kołakowskiego jako krytyka marksizmu, zarówno jako filozofii, jak i doktryny politycznej. We wszystkich częściach pracy swoje rozważania opieram na analizie twórczości Leszka Kołakowskiego. Omawiam wybrane dzieła Kołakowskiego: artykuły, eseje, recenzje, publikacje książkowe, powstałe w latach od 1949 roku do 1981 roku. pl
dc.abstract.en This paper presents one of the main motives that might be observed in the literary output of Leszek Kołakowski, namely Marxism. It is the attempt to feature modifications in his philosophical position. First he has been a Marxist and a communist party member. Later Kołakowski developed by revisionism and finally became a critic of Marxism. The first chapter indicates the character and features of professor Kołakowski against a backdrop of the most important facts in the history of contemporary Poland. The next chapter is the research dedicated to the explanation of Kołakowski’s Communist Movement engagement. It gives the examples of his participation in popularising the Socialism ideas. The third part details his political views, described as a strand of revisionism into Marxism. Chapter four presents Leszek Kołakowski’s criticism on both, the philosophical aspects of Marxism and the political doctrine. The whole analysis is based on the literary output of Leszek Kołakowski. These are: articles, essays, reviews and publications that appeared within 1949 and 1981 pl
dc.subject.pl marksizm rewizjonizm doktryna komunizm krytyka pl
dc.subject.en Marxism revisionism communism doctrine criticism pl
dc.contributor.reviewer Malczewski, Jacek [SAP11018818] pl
dc.contributor.reviewer Jaskólski, Michał [SAP11008363] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91296-82947 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)