Jagiellonian University Repository

Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy i społeczny Niemiec

pcg.skipToMenu

Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy i społeczny Niemiec

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Sroka, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:58:00Z
dc.date.available 2020-07-25T04:58:00Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199501
dc.language pol pl
dc.title Wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy i społeczny Niemiec pl
dc.title.alternative Globalization process and its influence on social and economic development in Germany pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu procesu globalizacji na rozwój społeczny i gospodarczy w Niemczech. Przeglądowi poddano szereg różnorodnych wskaźników ukazujących poziom wzrostu w omawianym państwie, a także rankingów mających za zadanie ukazanie miejsca badanego kraju na tle osiągnięć innych państw. W badaniach podjęto próbę analizy przyczynowo skutkowej owego procesu na rozwój Niemiec. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is the analysis of globalization process and its influence on social and economic development in Germany. A number of factors and theories applied to this subject were reviewed and compared with other countries. The study shows how globalization has contributed to increase the competitiveness and economic activity of the state. pl
dc.subject.pl globalizacja – gospodarka – Niemcy - społeczeństwo pl
dc.subject.en economy - Germany - globalization – society pl
dc.contributor.reviewer Okoń-Horodyńska, Ewa [SAP11016684] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91294-112337 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)