Jagiellonian University Repository

Analiza kondycji finansowej i systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji upadłości polskich przedsiębiorstw giełdowych

pcg.skipToMenu

Analiza kondycji finansowej i systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji upadłości polskich przedsiębiorstw giełdowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.author Leśniowski, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:55:48Z
dc.date.available 2020-07-25T04:55:48Z
dc.date.submitted 2014-11-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199466
dc.language pol pl
dc.title Analiza kondycji finansowej i systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji upadłości polskich przedsiębiorstw giełdowych pl
dc.title.alternative Financial standing analysis and early warning systems in Polish listed companies failure identyfication pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej było przedstawienie najważniejszychwskaźników finansowych oraz systemów wczesnego ostrzegania w identyfikacjibankrutujących przedsiębiorstw giełdowych. W ramach pracy zostały przebadane niemalwszystkie najważniejsze polskie systemy wczesnego ostrzegania, zbadano takżeskuteczność prognozowania za pomocą systemu E.Altmana ze zmienionym punktemgranicznym. Badania objęły wszystkie bankrutujące polskie przedsiębiorstwa giełdowez lat 2009 – 2011 oraz próbę przedsiębiorstw o mocnych fundamentach finansowych.Dzięki ich analizie wskazano najbardziej skuteczne polskie systemy oraz zaprzeczono tezieo braku możliwości skutecznego wykorzystania systemu E.Altmana w warunkach polskich. pl
dc.abstract.en The purpose of present M.A. thesis was to present the most important financialindicators and early warning systems in indentyfication listed companies which going tobankrupt. As part of the work have been tested almost all the major Polish early warningsystems, also examined the effectiveness of forecasting using E. Altman’s sytem withrevised “cut off” point. The study included all Polish listed companies which failed in theyears 2008 – 2011, and a sample of companies with strong financial condition. Throughtheir analysis showed the most effective Polish systems, and disputed the argument aboutlack of capacity to effectively use the E. Altman’s system in the Polish economicconditions. pl
dc.subject.pl bankructwo – modele wczesnego ostrzegania –prognozowanie upadłości pl
dc.subject.en bankruptcy - early warning systems - failure prediction pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91258-62511 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)