Jagiellonian University Repository

Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny w opiece nad chorym paliatywnie w warunkach domowych

pcg.skipToMenu

Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny w opiece nad chorym paliatywnie w warunkach domowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.author Adamczyk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:55:14Z
dc.date.available 2020-07-25T04:55:14Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199457
dc.language pol pl
dc.title Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny w opiece nad chorym paliatywnie w warunkach domowych pl
dc.title.alternative Family nursing-care efficiency in caring for palliative patients at home. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Najbardziej zalecaną i najczęściej stosowaną formą opieki nad pacjentem nieuleczalnie chorym jest hospicjum domowe. Rodzina jest główny źródłem wsparcia dla osoby chorej. Jej udział w pielęgnacji często przesądza o jakości życia człowieka nieuleczalnie chorego. Opiekun narażony jest na obciążenia zarówno psychiczne jaki fizyczne co może zaburzać jego wydolność opiekuńczo- pielęgnacyjną.Cel: Celm pracy była analiza wydolności opiekuńczo- pielęgnacyjnej rodziny w opiece nad chory paliatywnie w warunkach domowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono w grupie 34 opiekunów osób paliatywnie chorych, przebywających w warunkach domowych. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, a także trzy standaryzowane narzędzia badawcze: Skalę Obciążenia Opiekuna, Berlińską Skalę Wsparcia Społecznego i Skalę Barthel. Wyniki i wnioski: Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny chorego paliatywnie klasuje się na średnim poziomie. Opiekunowie wskazują na średnie obciążenie ogólne na skutek sprawowania opieki nad chory paliatywnie. pl
dc.abstract.en Introduction: A hospice home is the most recommended and the most common form of terminally ill patient’s care. Family is basic and the most significant source of support for terminally ill person. Family member’s actions also greatly determine patient’s quality of life. A guardian is exposed to various type of psychological stress and physical load that may affect a quality of provided care. Comprehensive care should be provided to both patient and family.Aim: The aim of this study was to evaluate family’s nursing efficiency while providing care to palliative patient in hospice home. Materials and Methods: The study was conducted in a group of 34 guardians of hospice home. The main method was a diagnostic survey with self-designed questionnaire and three standardized research tools: Caregive Burden Scale, Berlin Social Support Scale and Barthel Scale. Results and Conclusions: A palliative patient’s family nursing efficiency is moderate. While taking care of the palliative patient, guardians indicate an overall average level of load. Not a single person among the respondents wasn’t looking for social support. There weren’t any statistical correlations between a nursing efficiency and a functional state. pl
dc.subject.pl wydolność opiekuńczo - pielęgnacyjna, hospicjum domowe, obciążenie opiekuna, wsparcie społeczne pl
dc.subject.en efficiency of nursing care, hospice home, guardian’s load pl
dc.contributor.reviewer Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91248-165856 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)