Jagiellonian University Repository

Psychologia transpersonalna w ujęciu Stanisława Grofa

pcg.skipToMenu

Psychologia transpersonalna w ujęciu Stanisława Grofa

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.contributor.author Olejarz, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:54:40Z
dc.date.available 2020-07-25T04:54:40Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199448
dc.language pol pl
dc.title Psychologia transpersonalna w ujęciu Stanisława Grofa pl
dc.title.alternative The theory of transpersonal psychology according to Stanislav Grof pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była próba dokonania przeglądu teorii psychologii transpersonalnej stworzonej przez Stanisława Grofa. Przedstawiono w niej analizę jego biografii i twórczości oraz krytykę środowiska naukowego i pisarzy transpersonalnych. Wydaje się, że najważniejszymi wydarzeniami mającymi wpływ na rozwój myśli Grofa było szkolenie psychoanalityczne, wczesne eksperymenty nad działaniem LSD oraz późniejsza praca w Instytucie Esalen. Dużą rolę wydaje się odgrywać zainteresowanie duchowością oraz filozofią indyjską. Analiza terapii przeprowadzonych z użyciem LSD doprowadziła Grofa do stworzenia systemu skupionego na wewnętrznym doświadczeniu pacjentów. Podstawy teoretyczne wydaje się czerpać głównie z freudowskiej psychoanalizy, idei urazu narodzin narodzin Ranka i psychologii głębi Junga. W swoich pracach Grof najczęściej porusza temat roli odmiennych stanów świadomości w leczeniu i rozwoju osobowości. Wiele miejsca poświęca też rozważaniom nad redukcjonizmem współczesnej nauki. Krytyka teorii Grofa opiera się na zarzutach o trudność jej naukowej weryfikacji i małą ilość badań nad skutecznością terapii. Pisarze transpersonalni zarzucają mu przecenianie roli uczucia odrodzenia w rozwoju duchowym oraz stawianie na równi doświadczeń wynikających z praktyk religijnych z przeżyciami wywołanymi substancjami psychoaktywnymi. pl
dc.abstract.en The purpose of this work was to review the Grof's theory of transpersonal psychology. The research methods include analysis of his biography and work. The author argues that the most important factors affecting the development of Grof's theory was psychoanalytic training, LSD experiments and work at Esalen Institute. Moreover, his interests in spirituality and Indian philosophy seems to play important role. Grof's work in the field of psychedelic therapy led him to develop theoretical system focused on the inner experience of his patients. It seems that roots of Grof's theory are based on the Freudian psychoanalysis, concept of birth trauma introduced by Rank and Jung's analytical psychology. The most frequently discussed topics in Grof's work are the role of nonordinary states of consciousness in the treatment and personality development. This paper also include critique from scientific and transpersonal writers and discussion on the influence of Grof's theory on mainstream psychology. pl
dc.subject.pl Stanisław Grof, psychologia transpersonalna, zmienione stany świadomości pl
dc.subject.en Stanislav Grof, transpersonal psychology, altered states of consciousness pl
dc.contributor.reviewer Dobroczyński, Bartłomiej [SAP11010748] pl
dc.contributor.reviewer Sikora, Katarzyna [SAP11017388] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91239-116640 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)