Jagiellonian University Repository

Strategie ochrony rozwiązań o charakterze technicznym

pcg.skipToMenu

Strategie ochrony rozwiązań o charakterze technicznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kasprzycki, Dariusz pl
dc.contributor.author Klimkowicz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:53:02Z
dc.date.available 2020-07-25T04:53:02Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199422
dc.language pol pl
dc.title Strategie ochrony rozwiązań o charakterze technicznym pl
dc.title.alternative Strategies for the protection of technical solutions. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Pierwszy rozdział pracy skupia się na tym czym jest charakter techniczny wynalazku i tym w jaki sposób można chronić wynalazek o charakterze technicznym za pomocą patentu i wzoru użytkowego z uwzględnieniem przesłanek nowości, nadające się do przemysłowego stosowania i posiadające poziom wynalazczy, które uprawniają do ochrony. Rozdział pierwszy opisuje też know-how jako alternatywną, tańszą, aczkolwiek w wielu przypadkach słabszą drogę ochrony. Druga część pracy skupia się na roli systemu patentowego we współczesnej gospodarce, oraz jak krok po kroku wyglądają poszczególne procedury zgłoszeniowe - krajowa, europejska i międzynarodowa. Rozdział ten zawiera również problematykę dotyczącą kosztów ochrony przy uzyskiwaniu patentu krajowego i międzynarodowego. Ostatnią kwestią poruszaną w tej części jest idea patentu jednolitego, gdzie przedstawiono jako korzyści mógłby on przynieść oraz dlaczego jest tak szeroko krytykowany w Polsce. Trzeci rozdział opisuje strategie ofensywne i defensywne, jakie można zastosować w osiąganiu przewagi konkurencyjnej czyli, na przykład strategię "płotu", "otaczania", czy kwestionowania ważności patentu. Czwarty i ostatni rozdział opisuje możliwości finansowania ochrony z zewnątrz o jakie mogą się starać przedsiębiorcy, jak na przykład program "Patent Plus". pl
dc.abstract.en The first chapter focuses on what is the technical nature of the invention and how it can be protected by patent and utility model. This issue takes into account the conditions which entitle to protection. The first chapter also describes the know-how as an alternative way of protection. The second part focuses on the role of the patent system in the modern economy, and what are the specific procedures for notification - national, European and international. This chapter also includes issues concerning costs of protection. The last issue mentioned in this section is the idea of ​​unitary patent. The third chapter describes the offensive and defensive strategies that can be applied in achieving competitive advantage. The fourth and final chapter describes the protection of funding opportunities that may try to entrepreneurs to gain money for protection, such as the "Patent Plus". pl
dc.subject.pl patent, strategie, wzór użytkowy, techniczny, know-how pl
dc.subject.en patent, strategy, utility model, technical, know-how pl
dc.contributor.reviewer Kasprzycki, Dariusz pl
dc.contributor.reviewer Stanisławska-Kloc, Sybilla [SAP11016101] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91212-64229 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)