Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu dziwnej kobiety w powieści Leyli Erbil Dziwna kobieta.

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu dziwnej kobiety w powieści Leyli Erbil Dziwna kobieta.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zając, Grażyna [SAP11011492] pl
dc.contributor.author Smuszkiewicz, Daria pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:51:16Z
dc.date.available 2020-07-25T04:51:16Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199394
dc.language pol pl
dc.title W poszukiwaniu dziwnej kobiety w powieści Leyli Erbil Dziwna kobieta. pl
dc.title.alternative In search of strange woman in Leylâ Erbil’s novel Strange Woman pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Leylâ Erbil jest uznawana za jedną z bardziej odważnych i kreatywnych pisarek tureckich, których twórczość przypada na lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku. Mimo uznania krytyków literackich, jest to jednocześnie pisarka mało znana szerszym kręgom czytelników, szczególnie poza granicami Republiki Turcji. Praca ta ma na celu przybliżenie czytelnikom autorki, przez pryzmat analizy jej debiutanckiej powieści Tuhaf bir Kadın (Dziwna kobieta).Celem tej pracy jest odnalezienie tytułowej dziwnej kobiety w głównej bohaterce oraz próba dociekania, dlaczego wymyka się ona ogólnie przyjętym w jej otoczeniu wzorcom zachowań.Pierwszy rozdział pracy zawiera krótki rys biograficzny poświęcony autorce powieści - Leyli Erbil. Przedstawione w nim są naistotniejsze fakty z życia pisarki oraz skrócony zarys jej bibliografii. Brak tłumaczeń dzieł Erbil na język polski powoduje, że jest to autorka na polskim rynku wydawniczym nieznana. Część ta ma zatem na celu przybliżenie czytelnikom samej postaci Leyli Erbil. Rozdziały drugi oraz trzeci stanowią analizę powieści Dziwna kobieta. Najpierw przedstawione zostaje krótkie streszczenie powieści oraz omówiona jej budowa i narracja. Kolejna część zaś to już właściwa analiza samej głównej bohaterki – Nermin. Badaniom poddane zostają relacje, jakie bohaterka buduje na różnych przestrzeniach życia – zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i społecznej. Analiza ta pokazuje, jak dalece relacje te odbiegają od norm społecznych i - tym samym - czynią Nermin tytułową dziwną kobietą. Z powodu niewielkiej ilości źródeł badających twórczość pisarki, analiza ta powołuje się głównie na źródło właściwe, czyli powieść Leyli Erbil Dziwna kobieta, oraz podparta jest kilkoma opracowaniami zebranymi w tomie wydanym po konferencji poświęconej autorce. pl
dc.abstract.en Leylâ Erbil is considered to be one of the most innovative and courageous contemporary female writers of the Turkish literature in the 1950s. Even though she has gained a lot of recognition from literary critics in the Republic of Turkey, she remains virtually unknown to readers outside of her motherland. This thesis aims at introducing Leylâ Erbil to the wider audience through the analysis of her debut novel Tuhaf bir Kadın (Strange Woman).The main goal of this work is finding the eponymous strange woman in the personality of the protagonist of the novel, as well as attempting to explain why her behaviour fails to match the one widely accepted by the environment surrounding her. The first chapter of this work contains short biographical note devoted to the author of the novel. Both the most crucial facts from Leylâ Erbil’s life, as well as the shortened bibliography of hers are being introduced. The lack of translations of the author‘s major works into Polish cause the fact that she has not been discovered by the Polish audience yet. Thus, the major focus of this part is to introduce Leylâ Erbil to the Polish reader. The second as well as the third chapter constitute the analysis of the Strange Woman. At the beginning, a short summary of the novel is presented. This summary also includes the discussion of the structure of the novel and the narrative techniques used by the author. Then, the next part focuses entirely on the analysis of the protagonist, i.e. Nermin. The relationships that she struggles to build both in the private and the social space are being scrutinized. Finally, an attempt to explain why these relationships differ from the socially accepted ones is being made. As a result, the justification why Nermin might be considered as a strange woman is being made. The scarcity of the sources discussing Leylâ Erbil’s literary heritage constitutes the reason why this thesis relies almost entirely on Erbil’s novel itself and is supported only by a few works collected in a volume published after the conference devoted to the author. pl
dc.subject.pl pisarki tureckie, Leylâ Erbil, turecka powieść współczesna, postmodernizm, Istanbul pl
dc.subject.en Turkish female writers, Leyla Erbil, contemporary Turkish novel, postmodernism, Istanbul pl
dc.contributor.reviewer Pomorska, Marzanna [SAP11015239] pl
dc.contributor.reviewer Zając, Grażyna [SAP11011492] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91181-97805 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia orientalna - turkologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)