Jagiellonian University Repository

Promocja miasta poprzez sport na przykładzie Kielc

pcg.skipToMenu

Promocja miasta poprzez sport na przykładzie Kielc

Show full item record

dc.contributor.advisor Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.author Turek, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:51:08Z
dc.date.available 2020-07-25T04:51:08Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199392
dc.language pol pl
dc.title Promocja miasta poprzez sport na przykładzie Kielc pl
dc.title.alternative Sport as a promotion tool of the city of Kielce pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ocena skuteczności działań promocyjnych wykorzystywanych przez władze Kielc. Rozdział pierwszy przedstawia teoretyczne zagadnienia promocji miasta przez sport z wykorzystaniem literatury traktującej o tej właśnie tematyce.Rozdział drugi opisuje sportową stronę Kielc. Rozdział zwiera opisy klubów i związków sportowych w Kielcach, klubów kibica, całą infrastrukturę sportową i okołosportową Kielc oraz imprezy sportowe odbywające się w Kielcach. W rozdziale trzecim znajdują się wyniki jedynych badań dotyczących promocji miasta Kielce poprzez sport warz z wynikami, analizami i wnioskami. Źródła i materiały wykorzystane w pracy pochodzą z Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Kielcach, a także z fachowej literatury oraz artykułów internetowych. Głównym wnioskiem pracy jest stosunkowo niska skuteczność działań promocyjnych miasta Kielce, co pokazują wyniki przeprowadzonych badań zawarte w niniejszej pracy. pl
dc.abstract.en Sport as a promotion tool of the city of Kielce is the theme of this work. The aim is to research how the city of Kielce works for their opinion with using the sport. First chapter presents promotion through the sport in theoretical definitions with support of rich literature references.Second chapter describes Kielce on the sport side. Chapter includes descriptions of sport clubs and federations in Kielce, fan clubs and the whole sport infrastructure in the city. It presents every sport event which takes place in Kielce as well.Third chapter is very innovative and includes the research of the city of Kielce’s promotion through the sport. It shows results, analysis and conclusions in detail.Sources and materials used in this work come from Department of Promotion, Sport and Tourism in the City Hall of Kielce, they are also based on specialist literature and articles from the Internet. The main conclude of this work is fact that promotion through the sport in the city of Kielce is not as effective as it could be what shows the results of research. pl
dc.subject.pl Kielcepromocjasport pl
dc.subject.en Kielce\npromotion\nsport pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Zawartka, Marek pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91179-166268 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)