Jagiellonian University Repository

Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego

pcg.skipToMenu

Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Fornek, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:50:50Z
dc.date.available 2020-07-25T04:50:50Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199387
dc.language pol pl
dc.title Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego pl
dc.title.alternative Taxonomic indexes of economic development of podkarpackie voivodship districts pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest podjęcie próby statystycznej analizy przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego. Analizie poddano dynamikę oraz przestrzenne zróżnicowanie następujących zmiennych makroekonomicznych: PKB per capita, wartości środków trwałych przedsiębiorstw na mieszkańca, inwestycje per capita, płace, stopa bezrobocia oraz liczbę podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na tysiąc mieszkańców w latach 2002-2011. Podstawą analizy są dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te zostały wykorzystane do konstrukcji wskaźników taksonomicznych, które posłużyły do typizacji poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to conduct a statistical analysis of spatial differentiation of economic development of Podkarpackie voivodship districts. The dynamics and spatial differentiation of following macroeconomic variables was conducted: GDP percapita, the value of the fixed assets per capita, investments per capita, wages, unemployment rate and the number of business entities registered in the National Business Registry Number system per one thousand inhabitants in the years 2002-2011. The data come from the Central Statistical Office. These data have been used to structure taxonomic indexes that served to typecasting of level of economic development in Podkarpackie voivodship districts. pl
dc.subject.pl analiza taksonomiczna - rozwój regionalny - województwo podkarpackie - zróżnicowanie przestrzenne pl
dc.subject.en Podkarpackie voivodship - regional development - spatial differentiation - taxonomic analysis pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91173-155467 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)