Jagiellonian University Repository

Obraz wojny koreańskiej w kinematografii koreańskiej i zachodniej

pcg.skipToMenu

Obraz wojny koreańskiej w kinematografii koreańskiej i zachodniej

Show full item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.author Suwada, Lucyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:50:23Z
dc.date.available 2020-07-25T04:50:23Z
dc.date.submitted 2014-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199380
dc.language pol pl
dc.title Obraz wojny koreańskiej w kinematografii koreańskiej i zachodniej pl
dc.title.alternative Image of Korean War based on Korean and Western cinematography pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy poruszona zostaje kwestia miejsca, jakie film zajmuje w kulturze masowej, w jaki sposób wpływa na światopogląd społeczeństwa oraz jak kształtuje naszą świadomość historyczną. Przedstawia krótki zarys przyczyn oraz przebieg wojny koreańskiej. Analiza filmów przedstawiających wojnę koreańską jest podzielona na dwie części: filmy zachodnie i koreańskie. Na ich przykładzie analizowane są osobowości oraz zachowania ukazanych w filmach żołnierzy obydwu stron konfliktu, sposób w jaki wojna wpłynęła na ludność cywilną oraz nastawianie twórców filmów do ideologii komunistycznej. Wojna Koreańska ukazywana jest jako okrutna i bezsensowna. W filmach zachodnich i północnokoreańskich dominuje typowy dla obrazów wojennych, schematyczny podział „my – dobrzy, oni – źli” w odniesieniu do walczących żołnierzy, natomiast w południowokoreańskich obraz jest czarno-biały, są dobrzy komuniści i źli żołnierze walczący po stronie Korei Południowej. Wojna we wszystkich produkcjach ukazana jest jako źródło tragedii dla ludności cywilnej i w zdecydowanej wiekszości potępiona zostaje ideologia komunistyczna. pl
dc.abstract.en The thesis presents the analysis of picture of Korean War presented in world’s cinematography. It starts with introduction about movie as a mean of mass culture, the way movies affect worldview of society and shape they give to historical consciousness. Following is the brief overview of the causes and course of the Korean War. Main analysis of movies on Korean War is divided into two parts: Western and Korean. Based on examples, analysed are personalities and behaviour of soldiers of both sides, a way the war affected civilians, the attitude of directors toward communist ideology. Korean War is shown as cruel and senseless. In both the Western and North Korean films there is a dominating, schematic image of fighting soldiers depicted as “we – the good, they – the evil”. In South Korean movies, on the contrary, the most popular is “black and white” image - there are good communists and bad South Korean soldiers. In general, cinema shows Korean War as a source of tragedy of civilians and in the vast majority the communist ideology is condemned. pl
dc.subject.pl wojna koreańska film pl
dc.subject.en korean war movie pl
dc.contributor.reviewer Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.reviewer Gacek, Łukasz [SAP11019613] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91165-151510 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)