Jagiellonian University Repository

Język a tożsamość płciowa na podstawie powieści "Lubiewo bez cenzury" i "Drwal" Michała Witkowskiego

pcg.skipToMenu

Język a tożsamość płciowa na podstawie powieści "Lubiewo bez cenzury" i "Drwal" Michała Witkowskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Bobrowski, Ireneusz [SAP11017234] pl
dc.contributor.author Pisarek, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:49:37Z
dc.date.available 2020-07-25T04:49:37Z
dc.date.submitted 2014-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199368
dc.language pol pl
dc.title Język a tożsamość płciowa na podstawie powieści "Lubiewo bez cenzury" i "Drwal" Michała Witkowskiego pl
dc.title.alternative Language and gender identity based on novels "Lubiewo bez cenzury" and "Drwal" by Michał Witkowski pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przeanalizowanie związku między językiem a tożsamością płciową w powieściach "Lubiewo bez cenzury" i "Drwal" Michała Witkowskiego. Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienie pojęć tożsamości i języka. W kolejnym rozdziale zostaje opisany język bohaterów "Lubiewa bez cenzury" z podziałem na charakterystyczne cechy tego języka. Trzeci rozdział to analiza języka bohaterów powieści "Drwal" podzielona na poszczególne postaci książki. W ostatnim rozdziale znajdują się wnioski z analizy obu powieści i porównanie użytego w nich języka. pl
dc.abstract.en This master's thesis' purpose is to analyze the connection between language and gender identity in novels "Lubiewo bez cenzury" and "Drwal" by Michał Witkowski. First chapter contains the explenation of identity and language terms. Next chapter includes description of "Lubiewo bez cenzury" characters' language, split into the language's distinctive features. Third chapter incorporates analysis of the language used by selected characters from the novel "Drwal". Last chapter consists of conclusions from the analysis of both books and comparison of the language used in each of them. pl
dc.subject.pl język, tożsamość płciowa, Michał Witkowski pl
dc.subject.en language, gender indentity, Michał Witkowski pl
dc.contributor.reviewer Bobrowski, Ireneusz [SAP11017234] pl
dc.contributor.reviewer Górski, Rafał [SAP14000107] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91152-157550 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy lingwistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)