Jagiellonian University Repository

Product placement jako narzędzie komunikacji marketingowej na przykładzie serialu Rodzinka.pl

pcg.skipToMenu

Product placement jako narzędzie komunikacji marketingowej na przykładzie serialu Rodzinka.pl

Show full item record

dc.contributor.advisor Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.author Bojdoł, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:47:28Z
dc.date.available 2020-07-25T04:47:28Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199334
dc.language pol pl
dc.title Product placement jako narzędzie komunikacji marketingowej na przykładzie serialu Rodzinka.pl pl
dc.title.alternative Product placement as a marketing communication tool on the example of the show Rodzinka.pl pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwować można stały spadek skuteczności reklamy w tradycyjnej formie bloków reklamowych. Problem ten został także dostrzeżony przez polskich producentów. Częste przerywanie programów telewizyjnych długimi blokami reklamowymi spowodowało niechęć do tej formy promocji. Ponadto duże nasycenie przekazów medialnych informacjami reklamowymi spowodowało, iż producentom trudno jest dotrzeć do konsumenta z przekazem reklamowym w tradycyjnej formie. Niekorzystny wpływ na dotarcie z reklamą do odbiorcy ma pojawienie się nowych technologii, które umożliwiają odbiorcy uniknięcie tradycyjnych przekazów reklamowych. Odpowiedzią na problemy producentów związane z promocją marki jest product placement,który wydaję się być narzędziem znacznie skuteczniejszym i zarazem tańszym od reklamy w tradycyjnej formie. pl
dc.abstract.en In the past few years can be observed a steady decline in the effectiveness of advertising in the traditional form of advertising . This problem was also recognized by Polish manufacturers. Frequent interruption of television advertising breaks caused long aversion to this form of promotion . In addition, large saturation media coverage led marketing communications that producers are unable to reach the consumer with advertising message in the traditional form . Adverse impact on the reach of the ad to the recipient is the emergence of new technologies that enable the recipient to avoid traditional advertising messages . The answer to the problems of the producers associated with the promotion of the brand is product placement , which seems to be a much more effective tool and at the same time cheaper than advertising in traditional form. pl
dc.subject.pl reklama, product placement, lokowanie produktów, marka, reklama telewizyjna, promocja pl
dc.subject.en advertising, product placement, television advertising, brand, promotion pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.reviewer Świerczyńska-Głownia, Weronika [SAP11018722] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91115-81183 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)