Jagiellonian University Repository

Organizacja nowej biblioteki na przykładzie Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

pcg.skipToMenu

Organizacja nowej biblioteki na przykładzie Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.contributor.author Kalata, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:47:20Z
dc.date.available 2020-07-25T04:47:20Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199332
dc.language pol pl
dc.title Organizacja nowej biblioteki na przykładzie Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pl
dc.title.alternative The organization of the new library on the example of the Library of The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia organizację nowej biblioteki na przykładzie Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PPWSZ) w Nowym Targu. Badania przeprowadzone zostały na podstawie dokumentacji uczelni: sprawozdań i innych materiałów na temat Biblioteki PPWSZ. Wykorzystano także metodę analizy i krytyki piśmiennictwa dotyczącego historii, organizacji i budowy bibliotek na świecie i w Polsce. Zanalizowano poszczególne etapy tworzenia Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż przeniesienie do nowego i nowoczesnego lokalu, spowodowane było nieodpowiednimi warunkami lokalowymi dla biblioteki rozwijającej się uczelni. Rosnąca liczba zbiorów Biblioteki PPWSZ oraz jej użytkowników, stały się głównymi czynnikami do rozbudowy bazy dydaktycznej i organizacji nowej biblioteki. Badania ankietowe przeprowadzone z udziałem 78 użytkowników biblioteki pozwalają sformułować wniosek, że nowy lokal Biblioteki PPWSZ wpłynął pozytywnie na jej wizerunek, a w rezultacie na wizerunek całej uczelni. Organizacja nowej Biblioteki PPWSZ w Nowym Targu umożliwiła jej rozwój i wypełnianie podstawowych zadań biblioteki naukowej. pl
dc.abstract.en This study presents the organization of the new library on the example of the Library of The Podhale State Higher Vocational School (PPWSZ) in Nowy Targ. The research was carried on the basis of the documentation of University: the reports and other materials on the PPWSZ Library. The author uses the method of analysis and critique of the literature on the history, organization and construction of libraries in Poland and abroad. The process of creating educational and library center has been been analysed. The study shows that the transfer to new and modern premises was due to the inadequacy of the preriovs accommodation for a growing library of the University. A growing number of books in the PPWSZ Library and its users have become major factors contributing to the expansion of teaching facilities and organization of the new library. Research survey with the participation of 78 libraries permit users to conclude that the new library PPWSZ premises had a positive impact on the image, and as a result the image of the entire university. Organization of the new Library PPWSZ in Nowy Targ allows it to develop and filling the basic tasks of a scientific library. pl
dc.subject.pl BIBLIOTEKA NAUKOWA - BIBLIOTEKA PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – BUDOWA BIBLIOTEK - HISTORIA BIBLIOTEK - ORGANIZACJA NOWEJ BIBLIOTEKI pl
dc.subject.en SCIENTIFIC LIBRARY – LIBRARY OF THE PODHALE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY TARG - CONSTRUCTION OF LIBRARIES - HISTORY LIBRARY - ORGANIZATION OF A NEW LIBRARY pl
dc.contributor.reviewer Lechowski, Piotr [SAP11013473] pl
dc.contributor.reviewer Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91113-133525 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)