Jagiellonian University Repository

Transmisje sportowe

pcg.skipToMenu

Transmisje sportowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.author Krzanowski, Maksymilian pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:46:46Z
dc.date.available 2020-07-25T04:46:46Z
dc.date.submitted 2014-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199323
dc.language pol pl
dc.title Transmisje sportowe pl
dc.title.alternative Broadcasting of sporting events pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest analiza prawnych aspektów rynku obrotu uprawnieniami do transmisji z wydarzeń sportowych. Punktem wyjścia do rozważań jest problem źródeł ochrony interesów organizatora w tym zakresie. Następnie przedstawiony jest generalny obraz funkcjonowania analizowanego rynku. Omówione zostają ponadto charakter prawny i treść umowy dotyczącej transmisji sportowej, jak również specyficzne ograniczenia wolności kontraktowej związane z koniecznością zapewnienia ogółowi odbiorców szerokiego dostępu do transmisji z wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla ogółu obywateli. Na koniec zaprezentowane zostają kwestie odnoszące praktykę wspomnianego rynku do reguł europejskiego i polskiego prawa ochrony konkurencji. pl
dc.abstract.en The primary aim of the thesis is to analyse the legal aspects of the market of rights to broadcast sporting events. At the beginning, the emphasis is placed on the legal basis to protect rights of an organizer of a sporting event. Subsequently, the general structure and workings of above-mentioned market is outlined. Furthermore, the thesis contains the description of the legal character and sample provisions of the contracts concerning the broadcasting of sporting events, as well as specific limitations on contractual freedom, connected to the necessity to provide the citizens with the access to broadcasts of certain events which are especially significant to the public eye. Eventually, there is a presentation of practical issues regarding the rules of Polish and EU competition law. pl
dc.subject.pl prawo transmisje sport media pl
dc.subject.en law media broadcasting sports pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91104-111611 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)