Jagiellonian University Repository

ART BANKING - ALTERNATYWNE INWESTOWANIE W DZIEŁA SZTUKI W RAMACH OFERTY PRIVATE BANKING.

pcg.skipToMenu

ART BANKING - ALTERNATYWNE INWESTOWANIE W DZIEŁA SZTUKI W RAMACH OFERTY PRIVATE BANKING.

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.author Pudysz, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:45:57Z
dc.date.available 2020-07-25T04:45:57Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199310
dc.language pol pl
dc.title ART BANKING - ALTERNATYWNE INWESTOWANIE W DZIEŁA SZTUKI W RAMACH OFERTY PRIVATE BANKING. pl
dc.title.alternative Art Banking – alternative investing in art as part of offer of Private Banking. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W Polsce Private Banking znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Polski rynek sztuki dopiero się kształtuje i przystosowuje do standardów ogólnoświatowych. Stanowi on jedynie 0,2% obrotów światowych. W ostatnich latach na świecie Art Banking bardzo się rozwinął. Uzyskał ustabilizowaną pozycję. Polskie banki korzystają już z usługi Art Banking. Oferta ta poszerza się, lecz jest ona dopiero w fazie rozwoju. Celem pracy jest przedstawienie idei, uwarunkowań rozwoju, potencjału polskiej bankowości prywatnej, w szczególności alternatywnego inwestowania w sztukę – Art Bankingu. W celu przygotowania pracy posłużono się licznymi i rozmaitymi źródłami. Praca obejmuje zakres literatury przedmiotu, czasopism, publikacji, artykułów, raportów, sprawozdań, analiz oraz informacji zaczerpniętych z Internetu. pl
dc.abstract.en In Poland Private Banking is at an early stage of development. Polish art market is only emerging and adapting to global standards. It is only 0.2% of global turnover. In recent years, the world's Art Banking has developed. Obtained a stable position. Polish banks already use Art Banking. This offer is extended, but it is only in the development phase. The aim of the study is to present ideas, development conditions, the potential of Polish Private Banking, in particular alternative of investing in art - Art Banking. For the preparation were used in the many and diverse sources. The work covers a range of literature, magazines, publications, articles, reports, analyzes and information drawn from the Internet. pl
dc.subject.pl Art Banking – bankowość prywatna – inwestowanie w sztukę – rynek sztuki – zarządzanie majątkiem. pl
dc.subject.en Art Banking – art market – investing in art – Private Banking – Wealth Management. pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91090-166246 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)