Jagiellonian University Repository

Wątki filozoficzne w koncepcji prawa Gustava Radbrucha

pcg.skipToMenu

Wątki filozoficzne w koncepcji prawa Gustava Radbrucha

Show full item record

dc.contributor.advisor Bartula, Piotr [SAP11013255] pl
dc.contributor.author Horodyski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:44:49Z
dc.date.available 2020-07-25T04:44:49Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199292
dc.language pol pl
dc.title Wątki filozoficzne w koncepcji prawa Gustava Radbrucha pl
dc.title.alternative Philosophical issues in Gustav Radbruch's conception of law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy chciałbym przybliżyć Czytelnikowi bogatą koncepcję niemieckiego filozofa i prawnika, w szczególności skupiając się na obecnych w jego teorii zagadnieniach filozoficznych.Rozdział I poświęcam przedstawieniu najważniejszych informacji biograficznych. Jestem zdania, że badanie twórczości każdego wybitnego przedstawiciela ze świata sztuki czy nauki nie może odbywać się bez znajomości jego życia.W rozdziale II opisuję najważniejsze elementy, które charakteryzowały koncepcję Radbrucha. Przedstawienie podstaw neokantyzmu badeńskiego oraz scharakteryzowanie relatywizmu i antynomizmu okaże się także niezbędne do zrozumienia dalszych założeń myśli niemieckiego filozofa i prawnika.W dwóch kolejnych rozdziałach omawiam zagadnienia związane z ideą prawa, która stanowi fundament całej koncepcji Radbrucha. Rozważania nad nią prawa prowadzą bezpośrednio do problemu obowiązywania prawa. Najpierw opisuję go na podstawie Filozofii prawa, w której Radbruch najpełniej zawarł swoje postulaty. Napotykamy w niej na problem ustaw haniebnych, który jest antycypacją wprowadzonej później koncepcji ustawowego bezprawia. O zmianach, jakie zaszły w filozofii Radbrucha po II Wojnie Światowej piszę szczegółowo w rozdziale V.Rozdział VI stanowi próbę zdefiniowania przeze mnie koncepcji autora Filozofii prawa w kontekście sporu prawo natury – pozytywizm prawniczy. Oprócz definicji zawartych w Encyklopedii prawa korzystam także z dzieł Herberta Harta i Lona Fullera, w których przedstawili założenia, jakimi ich zdaniem charakteryzują się obie szkoły. W rozdziale tym pragnę także określić jaki charakter miały zmiany w koncepcji niemieckiego filozofa prawa.W rozdziale ostatnim omawiam wpływ filozofii Radbrucha na dyskusję filozoficzno-prawną oraz orzecznictwo. Przedstawiam debatę pomiędzy Hartem i Fullerem, która odbyła się na łamach „Harvard Law Review”. Przykłady wyroków sądowych, które przytaczam, to orzeczenia Federalnego Sądu Najwyższego oraz Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, ogłoszone w ramach rozliczeń zbrodni popełnionych za czasów III Rzeszy. Zwracam też uwagę na stosunkowo niedawne werdykty sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego sprawy „strzelców na murze berlińskim”. pl
dc.abstract.en In this paper the author describes philosophical issues in Gustav Radbruch's legal philosophy. pl
dc.subject.pl Radbruch, filozofia prawa, prawo naturalne. pl
dc.subject.en Radbruch, legal philosophy, natural law. pl
dc.contributor.reviewer Bartula, Piotr [SAP11013255] pl
dc.contributor.reviewer Skoczyński, Jan [SAP11007150] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91071-107331 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)