Jagiellonian University Repository

Transkulturowy charakter powieści Harukiego Murakamiego oraz zawarte w nich wzory japońskiej kultury estetycznej.

pcg.skipToMenu

Transkulturowy charakter powieści Harukiego Murakamiego oraz zawarte w nich wzory japońskiej kultury estetycznej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Wójcik, Anna pl
dc.contributor.author Szczypta, Jadwiga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:44:15Z
dc.date.available 2020-07-25T04:44:15Z
dc.date.submitted 2014-11-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199283
dc.language pol pl
dc.title Transkulturowy charakter powieści Harukiego Murakamiego oraz zawarte w nich wzory japońskiej kultury estetycznej. pl
dc.title.alternative Transcultural character and elements of the Japanese aesthetic culture in Haruki Murakami's novels pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ukazuje postać Harukiego Murakamiego jako współczesnego japońskiego pisarza, noszącego znamiona transkulturowości, która jednocześnie nie wyklucza elementów rodzimej kultury estetycznej w jego twórczości. Ostra krytyka ze strony rodzimych literatów, nowatorski styl pisania oraz liczne odwołania do kultury Zachodu, wykluczyły go z kręgu tzw. „czystej literatury”. Nie przeszkodziło to jednak Japończykowi w osiągnięciu międzynarodowego sukcesu, który przyczynił się do jego niesamowitej popularności, daleko poza granicami Japonii. W twórczości Murakamiego, mimo iż sam autor próbował zaprzeczyć swojemu pochodzeniu, można dostrzec duży wpływ japońskiej kultury i estetyki na jego pisarstwo. Dwa pierwsze rozdziały są wprowadzeniem teoretycznym do estetyki japońskiej i transkulturowości, dzięki czemu czytelnik może lepiej zrozumieć ich miejsce w twórczości Murakamiego. pl
dc.abstract.en This paper shows Haruki Murakami's figure as a modern Japanese writer, having all the hallmarks of transculturality, which simultaneously doesn’t exclude elements of native aesthetic culture in his work. Harsh criticism from the native writers, innovative writing style and numerous references to the West culture, ruled him out of the circle of so-called "pure literature". This didn’t stop him from achieving international success, which contributed to his incredible popularity far beyond the borders of Japan. In the works of Murakami, despite the fact that the author initially tried to deny his origins, one can find a strong influence of Japanese culture and aesthetics in his writing. The first two chapters are theoretical introduction to Japanese aesthetics and transculturality, so that the reader can better understand their place in the works of Murakami. pl
dc.subject.pl Haruki Murakami, transkulturowość, estetyka japońska, globalizacja, literatura japońska pl
dc.subject.en Haruki Murakami, transculturality, japanese aesthetic, globalization, japanese literature pl
dc.contributor.reviewer Mróz, Piotr [SAP11012482] pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Anna pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91062-149975 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy porównawcze studia cywilizacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)