Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE jako narzędzia finansowania innowacji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy RETECH Sp. z o.o.

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE jako narzędzia finansowania innowacji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy RETECH Sp. z o.o.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mesjasz, Czesław pl
dc.contributor.author Mieszkowicz, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:42:18Z
dc.date.available 2020-07-25T04:42:18Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199252
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE jako narzędzia finansowania innowacji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy RETECH Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative The usage of UE structural funds as the tools of financing innovations in a company based on ‘RETECH Sp. z o. o.’ Company example. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia przykład wzorcowego funkcjonowania we współczesnych realiach przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w których najważniejszą rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej odgrywają innowacje. W pracy przedstawiono popularne definicje innowacji, przybliżone zostały także kryteria ich klasyfikacji oraz rodzaje innowacji. Ponadto praca porusza także problematykę uwarunkowań, mających wpływ na powstawanie innowacji – podkreślając znaczenie czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przybliżono również opis dostępnych mechanizmów finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. Praca zbiorczo pokazuje także wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.Znaczną część zajmuje również zagadnienie europejskiej polityki innowacji, jako mechanizmu gwarantującego wsparcie. Podkreślona została również rola funduszy strukturalnych, jako popularnego narzędzia finansowania inwestycji innowacyjnych w przedsiębiorstwach. pl
dc.abstract.en The master thesis provides an example of a standard type of running a business in contemporary realities in SME sector, where, the most important advantage of a company in a competition with others, are implemented innovations.In the document, presented are definitions of ‘innovation’, the criteria of their classification, and the types of innovations. Furthermore, the thesis brings up the issue of conditions, which influence on innovations creation, stressing the meaning of internal, as well as external conditions. Next, the mechanisms of innovations financing in business are provided. Also, the thesis shows the influence of innovation on increase competitiveness of the company. Wide described is a topic of European innovation policy as the one of the most significant mechanism of enterprise support and insurance. In the end, the role of structural funds is emphasized as a popular tool of innovational investment financing in companies. pl
dc.subject.pl innowacje – Europejska polityka innowacji - finansowanie innowacji - przedsiębiorstwo innowacyjne pl
dc.subject.en innovation – European innovation policy – financing of innovation - innovative company pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Mesjasz, Czesław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-91027-167521 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)