Jagiellonian University Repository

Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

pcg.skipToMenu

Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.contributor.author Sekuła, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:38:34Z
dc.date.available 2020-07-25T04:38:34Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199193
dc.language pol pl
dc.title Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. pl
dc.title.alternative FORMS OF COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENT UNIT pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca jest próbą zwrócenia uwagi na rolę jaką odgrywa współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym i społecznym poszczególnych regionów Polski. W dzisiejszych czasach jednostki te coraz częściej widzą potrzebę podjęcia wspólnych działań, dlatego też ukazano formy podejmowanej współpracy oraz korzyści jakie przynosi. Dodatkowo przedstawiono udział samorządów w rozwoju stosunków zagranicznych. Scharakteryzowano pokrótce podejmowaną współpracę transgraniczną, wskazując na jej podstawy prawne występujące w prawie krajowym i w przepisach międzynarodowych. pl
dc.abstract.en This thesis is an attempt to draw attention to the role played by cooperation between local government units in the economic and social development of all Polish regions. Local government units more often nowadays see the need to undertake joint action therefore shown forms of cooperation undertaken and the advantages it brings. Presents the share of local governments in the development of international relations. Describes the cross-border cooperation, shown its origin of in national law and international regulations. pl
dc.subject.pl ADMINISTRACJA, WSPÓŁPRACA, SAMORZĄD TERYTORIALNY, POROZUMIENIE pl
dc.subject.en ADMINISTRATION, COOPERATION, LOCAL GOVERNMENT, AGREEMENT pl
dc.contributor.reviewer Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90964-166963 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)