Jagiellonian University Repository

Zastosowanie systemów CAD CAM w protetyce stomatologicznej

pcg.skipToMenu

Zastosowanie systemów CAD CAM w protetyce stomatologicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.author Niżańska, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:37:11Z
dc.date.available 2020-07-25T04:37:11Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199171
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie systemów CAD CAM w protetyce stomatologicznej pl
dc.title.alternative The use of CAD/CAM systems in prosthodontics pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy dyplomowej zostało opisane zastosowanie systemu CAD/CAM w opiece stomatologicznej w Polsce. Składa się ona z czterech części. Pierwszy rozdział przedstawia obecny stan protetyki w Polsce, drugi – zasady działania, wady i zalety oraz rozpowszechnienie systemu CAD/CAM, trzeci analizę porównawczą kosztów protez stałych wykonanych tradycyjnie i za pomocą CAD/CAM, a czwarty perspektywy wprowadzenia systemu CAD/CAM do opieki stomatologicznej. Celem pracy jest porównanie tradycyjnych metod wytwarzania uzupełnień protetycznych z protezami wykonanymi w systemie CAD/CAM pod względem ceny i jakości.Podstawę wykonanych badań stanowią wywiady swobodne drogą bezpośrednią, telefoniczną i elektroniczną z wybranymi krakowskimi gabinetami stomatologicznymi i laboratoriami techniki dentystycznej oraz przegląd ofert i literatury fachowej.Koszty jakie płaci pacjent za protezy wykonane tradycyjnie, a za te wyprodukowane w systemie CAD/CAM są zbliżone, za wyjątkiem konstrukcji metalowych.System CAD/CAM okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem dla protetyki stomatologicznej ze względu na szybkość i precyzję wykonanych w nim prac. Niemniej jego koszty są bardzo wysokie i mogą się zamortyzować tylko przy sprzyjających warunkach rynkowych.Obecnie w tym systemie nie ma możliwości wyprodukowania wszystkich uzupełnień protetycznych, w związku z tym nie jest w stanie całkowicie zastąpić technika dentystycznego w pełnym zakresie, co tym samym utrudnia jego całkowite objęcie rynku dentystycznego. pl
dc.abstract.en In the diploma thesis the use of CAD/CAM system in dental care in Poland has been described. The master thesis consists of four parts. The first chapter presents the current state of prosthetics in Poland, the second one - principles of operation of CAD/CAM system, its advantages and disadvantages, as well as its distribution, the third one - comparative cost analysis of fixed dentures made traditionally and by using CAD/CAM system and the fourth one - perspective of introduction of CAD/CAM system to dental care.The aim of the study is comparison of the traditional methods of production prosthetic restorations with the ones made in the CAD/CAM system in terms of price and quality.The basis of the study are direct, telephone, and email interviews with Cracow selected dental offices and dental laboratories as well as review of offers and literature.Costs that the patient pays for dentures made traditionally and for those produced in CAD/CAM system are similar, except for the metal structures.CAD/CAM system turns out to be a very good option for dental prosthetics, because of the speed and precision of the products made by using it. However, the costs of CAD/CAM system are very high and can be amortized only in favorable market conditions. At present, it is not possible to produce all kind of restorations in CAD/CAM system, completely replace the dental technician, which delays its complete coverage of the dental market. pl
dc.subject.pl CAD/CAM, perspektywy, koszty, analiza porównawcza, protetyka pl
dc.subject.en CAD/CAM, perspectives, costs, comparative analysis, prosthetics pl
dc.contributor.reviewer Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.reviewer Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90939-114808 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)