Jagiellonian University Repository

Unimpressed American Indian, Overtly Patriotic American and Other Memes as a Reflection of American Culture.

pcg.skipToMenu

Unimpressed American Indian, Overtly Patriotic American and Other Memes as a Reflection of American Culture.

Show full item record

dc.contributor.advisor Vaughan, Patrick [SAP11018811] pl
dc.contributor.author Jedynak, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:35:59Z
dc.date.available 2020-07-25T04:35:59Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199152
dc.language eng pl
dc.title Unimpressed American Indian, Overtly Patriotic American and Other Memes as a Reflection of American Culture. pl
dc.title.alternative Unimpressed American Indian, Overty Patriotic American i inne memy jako odzwierciedlenie amerykańskiej kultury. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Duża część internetowych memów pełni funkcje komentarza odnoszącego się do zagadnień związanych z Stanami Zjednoczonym. Mogą przedstawiać też opinie, pomysły lub przekonania dotyczące tego państwa. Tego typu memy kreują swoiste odzwierciedlenie kultury amerykańskiej.Zasadniczym celem tej pracy jest sprecyzowanie jakie elementy odnoszące się do USA są poruszane w memach. Ponadto, autor pracy będzie starał się określić czy takie źródło informacji jest wiarygodne i czy takie informacje mogą wykorzystane do promocji Stanów Zjednoczonych.Pierwszy rozdział pracy skupia się na teorii memów. Prócz próby określenia czym są memy, przedstawiony jest też rys historyczny podobnych badań. W kolejnej części rozdziału autor skupia się na prezentacji cech charakterystycznych memów, przedstawić modele transmisji tychże, co uzupełnia fundamentalnymi zagadnieniami teoretycznymi z dziedziny memetyki. Ostatnia część rozdziału odnosi się do internetowych memów, tj. przedstawia ich cechy charakterystyczne, ewolucję, zagadnienie marketingu wirusowego, a także wykorzystanie memów we współczesnej polityce. Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie szablonów memów zebranych na potrzebę tej pracy. Przedstawione są wszystkie kategorie tychże, wraz z krótkim opisem pozwalającym na wychwycenie wszelkich konotacji związanych z danymi memami. W trzecim rozdziale przeprowadzona jest analiza memów w oparciu o materiał badawczy. Jej celem jest określenie jakie kwestie są poruszone w memach, a także odpowiedź na pozostałe pytania postawione w pracy. pl
dc.abstract.en A great fraction of Internet memes either serve as commentary on issues referring to the United States of America, or present notions, beliefs or ideas involving the country. They constitute a particular reflection of the American culture.The primary aim of this thesis is to specify which themes corresponding to the United States of America are covered by the memes. What is more, the work will attempt to resolve whether information obtained from such source can be regarded as reliable and whether it could be used in order to promote the country. The first chapter of the thesis focuses on the theory of memes. It attempts to provide a feasible definition of memes, also presenting a brief history of memetic research. The following sub-chapters specify and classify principal characteristics of memes, present modes of memetic transmission and furnish fundamental theoretic issues concerning memetics. The final components of the chapter concentrate on Internet memes, i.e. their characteristics, life cycle, viral marketing and their use in contemporary politics.The aim of the second chapter is to present the templates of memes gathered within the research material. It portrays all the memetic categories and provides their short description in order to grasp their texture and possible connotations. The third and final chapter carries out case studies based on the research material and determines what issues are covered by the memes. pl
dc.subject.pl Stany Zjednoczone, memy, internet, kultura, stereotyp pl
dc.subject.en The United States of America, meme, Internet, culture, stereotype pl
dc.contributor.reviewer Laidler, Paweł [SAP11018173] pl
dc.contributor.reviewer Vaughan, Patrick [SAP11018811] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90917-165995 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Północna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)