Jagiellonian University Repository

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

pcg.skipToMenu

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.author Kępiński, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:35:25Z
dc.date.available 2020-07-25T04:35:25Z
dc.date.submitted 2014-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199143
dc.language pol pl
dc.title Zażalenie w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. pl
dc.title.alternative Complaint in administrative and judicial - administrative procedure. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem tej pracy magisterskiej jest zażalenie w postępowaniu administracyjnymi sądowoadministracyjnym. W pierwszym rozdziale skupiam się na opisaniu pojęcia środków prawnych. Opisuję i wymieniam również środki prawne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. W drugim rozdziale opisuję zażalenie w postępowaniu administracyjnym. Opisuje jego cechy, przesłanki do jego wniesienia, oraz przebieg postępowania zażaleniowego. W trzecim rozdziale opisuje zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Opisuje w nim zażalenie w ten sam sposób jak w rozdziale drugim. pl
dc.abstract.en The subject of this master’s thesis is “complaint in administrative and judicial - administrative procedure”. In the first chapter I’m writing about concept of legal remedies . I’m also describing and specifying legal remedies in administrative and judicial - administrative procedure. In the second chapter I’m writing about complaint in administrative procedure. I’m describing its characteristic, conditions to file a complaint and complaint procedure. In the third chapter I’m writing about complaint in judicial – administrative procedure. In this chapter I’m describing complaint in the same way like in the second chapter. pl
dc.subject.pl środki prawne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, zażalenie, postępowanie zażaleniowe pl
dc.subject.en legal remedies, administrative procedure, judicial - administrative procedure, complaint, complaint procedure pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90907-165987 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)