Jagiellonian University Repository

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw

pcg.skipToMenu

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw

Show full item record

dc.contributor.advisor Bauer, Kinga [SAP11017406] pl
dc.contributor.author Daszkiewicz, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:34:39Z
dc.date.available 2020-07-25T04:34:39Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199131
dc.language pol pl
dc.title Ekonomiczne i prawne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Economic and legal determinants of corporate bankruptcy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca dotyczy charakterystyki ekonomicznych i prawnych uwarunkowań upadłości przedsiębiorstw. Dokonana została w niej analiza polskiego prawa upadłościowego i naprawczego oraz przyczyn i symptomów upadłości przedsiębiorstw w zależności od ich rodzaju i występującej w nich fazy kryzysu.W pracy zaprezentowane zostały również wybrane wielowymiarowe i jednowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością. Analiza wybranych modeli Z-score przeprowadzona została na przykładzie spółek zależnych Grupy Kapitałowej BOMI Centrala Sp z.o.o. pl
dc.abstract.en The following work presents the characteristics of the economic and legal determinants of corporate bankruptcy. Issues raised in the work are related to the analysis of Polish bankruptcy law and the type and the phase of bankruptcy in the enterprises. In addition, the work presents multi-dimensional and one-dimensional selection of early warning systems for bankruptcy. Examination of the effectiveness of the presented models of discriminant analysis has been carried out on the example of the fallen subsidiaries of the Capital Group BOMI Centrala Sp. z.o.o pl
dc.subject.pl ekonomiczne - prawne - przedsiębiorstwo - upadłość pl
dc.subject.en bankruptcy – economical – enterprise - legal pl
dc.contributor.reviewer Bauer, Kinga [SAP11017406] pl
dc.contributor.reviewer Surdykowska, Stanisława [SAP11013576] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90895-111323 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)