Jagiellonian University Repository

Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim

pcg.skipToMenu

Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim

Show full item record

dc.contributor.author Olszewski, Krzysztof [SAP11017820] pl
dc.contributor.editor Sudyka, Lidia [SAP11011989] pl
dc.date.accessioned 2016-01-19T13:31:07Z
dc.date.available 2016-01-19T13:31:07Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3193-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19909
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Propozycja opisu predykatywnych części mowy w języku starojapońskim pl
dc.title.alternative A proposal of the predicative description of the parts of speech in Old Japanese pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 209-223 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Azja i Bliski Wschód XXI - paradygmaty tradycji i nowoczesności (Kraków, 05.11.2009). pl
dc.identifier.weblink http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/206679 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowego sposobu opisywania morfologii czasownika i przymiotnika predykatywnego 1 w klasycznym języku japońskim. Kompletny opis gramatyczny jakiegokolwiek języka ma zawsze charakter hipotetyczny, stanowi konstrukt myślowy polegający na abstrahowaniu od szczegółów i próbach usystematyzowania olbrzymiej ilości faktów językowych. Teoretycznie każdy język może mieć nieskończoną ilość gramatyk. Jednak największą wartość będzie miała taka, której opis jest najprostszy, najbardziej ekonomiczny i najbliższy intuicji rodzimego użytkownika danego języka. Ponieważ język starojapoński jest językiem martwym, należy odrzucić kryterium intuicyjności, uwzględniając wyłącznie ekonomię i prostotę opisu. Autor artykułu wykazuje, że jego propozycja zdecydowanie upraszcza opis moroflogii starojapońskiego predykatywu. pl
dc.subject.pl język starojapoński pl
dc.subject.pl gramatyka pl
dc.subject.pl orzeczenie pl
dc.subject.en old Japanese pl
dc.subject.en grammar pl
dc.subject.en predicative pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.6084/m9.figshare.1205801 pl
dc.title.container Orientalia Commemorativa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-28 pl
dc.participation Olszewski, Krzysztof: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska